Welke typen VAR-verklaringen zijn er?

De vier verschillende VAR-verklaringen

Doe je bij de Belastingdienst een aanvraag voor een VAR-verklaring, dan krijg je binnen acht weken een verklaring met een beoordeling van je inkomsten. Welke van de vier type VAR-verklaringen is dat en waarom?

Let op: de VAR-regeling wordt per 1 mei 2016 vervangen door de wet dba.

Vraag je als freelancer, zzp'er of interim-manager een VAR-verklaring aan, dan beoordeelt de Belastingdienst je persoonlijke situatie. Je inkomsten zullen beoordeeld worden als ‘loon uit dienstbetrekking’, ‘winst uit onderneming’, ‘inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap’ of ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

Loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

Worden je inkomsten beoordeeld als ‘loon uit dienstbetrekking’, dan verricht je je werkzaamheden grotendeels in dienstbetrekking. Ben je verplicht instructies op te volgen? Word je tijdens ziekte/vakanties doorbetaald? Ben je verplicht werkzaamheden zélf uit te voeren? Grote kans dat je het label ‘loon uit dienstbetrekking’ krijgt. De VAR kan niet bepalen of je opdrachtgever wel of geen loonheffing moet inhouden. In eerste instantie bepaalt de opdrachtgever daarom of er sprake is van dienstbetrekking. De Belastingdienst kan dit achteraf nog wijzigen.

Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

Als je werkzaamheden niet onder een ander type VAR vallen, krijg je een VAR-row. De Belastingdienst kan – net zoals bij loon uit dienstbetrekking - niet bepalen of je opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Wederom bepaalt de opdrachtgever in eerste instantie of er sprake is van een dienstbetrekking.

Winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als in de VAR staat dat je inkomsten het kenmerk ‘winst uit onderneming’ krijgen, dan weet je zeker dat je opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de verklaring komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.

 • De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR.

 • Je opdrachtgever heeft je identiteit vastgesteld.

 • Je opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

Ook kijkt de Belastingdienst naar de volgende punten, om te beoordelen of je een ondernemer bent:

 • Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?

 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?

 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?

 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?

 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?

 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?

 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?

 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?

 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?

 • Loopt u ondernemersrisico?

 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)

Staat in de VAR dat je inkomsten worden beoordeeld als inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap, dan hoeft je opdrachtgever geen loonheffing in de houden en af te dragen. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als voor de VAR-wuo. Ook om te bekijken of je bv een onderneming is, kun je naar de punten kijken die eerder zijn genoemd bij de VAR-wuo.

Wat vind je van dit artikel?