Pensioenakkoord 2019, wat betekent het voor mij?

Alle regels op een rij

10 september 2020

In juni 2019 is het nieuwe Pensioenakkoord gesloten, met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Het doel is onder andere een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel. Wat is de status van het pensioenakkoord en wat zijn alle nieuwe regels?

Waarom je een goed pensioen gewoon moet doen

Status van het pensioenakkoord

Het duurde even voor het pensioenakkoord door alle partijen (het kabinet, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties) akkoord was. In juni 2019 was het zover en ruim een jaar later (juli 2020) is het akkoord ook in de hoofdlijnen uitgewerkt:

  • minder snelle verhoging AOW-leeftijd,

  • betere afspraken voor zware beroepen,

  • verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers,

  • modernisering van het pensioenstelsel.

De verhoging van de AOW-leeftijd is per januari 2020 al vertraagd. De komende anderhalf jaar wordt de wetgeving voor het pensioenstelsel aangepast, het nieuwe pensioenstelsel moet op 1 januari 2022 ingaan. Dan heb je (of hebben de cao-partijen) tot 1 januari 2026 om nieuwe afspraken met werknemers te maken. 

Modernisering van het pensioenstelsel

Het belangrijkste punt uit het pensioenakkoord is de modernisering van het pensioenstelsel. Dit stelsel gaat op 1 januari 2022 in, je kunt je dus in 2021 hierop voorbereiden. De Tweede Kamer is nog bezig met de wetswijzigingen en de specifieke uitwerking van de afspraken. Dit gaat er veranderen: 

  • leeftijdsonafhankelijke premies

  • afhankelijk van economie

  • inzichtelijker en transparanter voor werknemers

  • voor werkgevers stabiele en voorspelbare pensioenpremies

  • zzp’ers krijgen toegang tot het pensioenstelsel

Meer over het nieuwe pensioenstelsel lees je in het artikel Nieuw pensioenstelsel 2020.

Minder snelle verhoging AOW-leeftijd

Op 1 januari 2020 is de verhoging van de AOW-leeftijd stilgezet. In 2022 tot en met 2024 zal deze licht stijgen, na 2024 is de verhoging weer afhankelijk van de leeftijdsverwachting maar dan met een ratio 2:3. Dat betekent dat voor elke drie maanden dat de leeftijdsverwachting omhoog gaat, de AOW-leeftijd met twee maanden zal stijgen. Ofwel acht maanden per jaar dat we langer leven. In onderstaande tabel zie je op welke leeftijd je werknemers de komende jaren aanspraak kunnen maken op hun AOW-uitkering. 

JaarAOW-leeftijd
202066 jaar en 4 maanden
202166 jaar en 4 maanden
202266 jaar en 7 maanden
202366 jaar en 10 maanden
202467 jaar

Zware beroepen

Natuurlijk is de verhoging van de AOW-leeftijd niet bij elk beroep realistisch. Daarom wordt er de komende jaren geld geïnvesteerd in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid zodat je  werknemers langer in dienst kunnen blijven, maar er komt ook geld voor vervroegde uittreding van je medewerkers. Je mag bij vervroegd pensioen maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd een uitkering aanbieden: de RVU-vrijstelling. Als de uitkering onder € 19.000 per jaar ligt hoef je geen RVU-heffing (Regeling Vervroegde Uittreding) te betalen. Deze wet gaat naar verwachting op 1 januari 2021 in. Je hebt als werkgever in sectoren met zwaar werk dan vijf jaar de tijd om afspraken met je werknemers te maken over vervroegd pensioen. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

In het pensioenakkoord hebben de vakbonden en het kabinet ook afgesproken dat er in 2024 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) komt voor zzp’ers. De reden hiervoor is dat zzp’ers nu goedkoper zijn dan werknemers vanwege de verzekeringskosten en daardoor een te sterke concurrentiepositie hebben. Ook draaien werknemers - die standaard verzekerd zijn - op voor de ziektekosten van zelfstandigen. Het is niet zeker hoe de verplichte AOV er uit gaat zien, maar de huidige plannen zijn als volgt: 

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen. Sinds 2017 werk ik bij MKBSD & content marketing bureau Agency No9 als content marketeer.