Wat is het aanmerkelijk belang tarief?

Aanmerkelijk belang tarief berekenen

22 juli 2020

Heb je een aanmerkelijk belang in een vennootschap? En haal je er winst uit? Dan betaal je daar belasting over. Wat is nu het tarief? En hoe bepaal je jouw aanmerkelijk belang? Antwoorden en tips voor ondernemers.

Vragen over financiën? Stel ze aan onze adviseurs!

Aanmerkelijk belang tarief

Als je een dividenduitkering doet of aandelen verkoopt, moet je meer inkomstenbelasting betalen dan voorheen. Het gaat om een stijging van bijna 2 procent in twee jaar tijd. 

Je hebt een aanmerkelijk belang als je minimaal 5 procent van de aandelen van een vennootschap bezit. De inkomsten hieruit worden belast in box 2. Houd er dus rekening mee bij je aangifte inkomstenbelasting.

Tarief aanmerkelijk belang 2020 en 2021

Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang in 2020 is 26,25 procent. In 2021 wordt het tarief aanmerkelijk belang 26,9 procent.

Aanmerkelijk belang bepalen

In welke gevallen betaal je belasting over je winst uit aanmerkelijk belang? Ga eerst na of je een aanmerkelijke belang hebt. Dat is het geval als je minimaal 5 procent hebt van:

  • de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnenlandse of buitenlandse vennootschap.

  • het stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag.

Aanmerkelijk belang bv, nv en cv

Je krijgt te maken met de belasting over aanmerkelijk belang als je eigenaar of mede-eigenaar bent van een binnenlandse vennootschap, zoals een naamloze vennootschap (nv), besloten vennootschap (bv), of commanditaire vennootschap (cv). 

Ook als je een aanmerkelijk belang hebt in een buitenlandse vennootschap, zoals een Limited (Ltd) of Aktiengesellschaft (Ag), heb je te maken met bijbehorende belasting.

Aanmerkelijk belang familie

Bij het bepalen van je aanmerkelijk belang speelt ook je familie een rol. De 5 procent-regel is inclusief je fiscale partner. Dus als je fiscale partner bijvoorbeeld ook aandelen heeft, dan telt dat mee voor de berekening van je aanmerkelijk belang. 

Daarnaast heb je ook een aanmerkelijk belang als andere familieleden meer dan 5 procent van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten, opties of stemrecht hebben in dezelfde vennootschap of coöperatie. Het gaat om familieleden in de rechte lijn van jezelf en je fiscale partner: ouders, kinderen en kleinkinderen. Het kan ook gaan om de fiscale partners van deze familieleden. 

Je moet bij je eigen berekening van het aanmerkelijk belang ook het eventuele inkomen uit aanmerkelijk belang aangeven van je minderjarige kind, totdat hij of zij 18 jaar is.

Belasting aanmerkelijk belang berekenen

Hoe bereken je de belasting over jouw aanmerkelijk belang? Ga eerst na hoeveel winst je hebt ontvangen uit aanmerkelijk belang.

Bij je aangifte inkomstenbelasting geef je onder ‘reguliere voordelen’ het bruto dividend aan. Bijvoorbeeld: € 10.000. Het tarief aanmerkelijk belang is 26,25 procent. Je betaalt hiervoor dus € 2.625 aan inkomstenbelasting. Eventueel ingehouden dividendbelasting wordt hiermee verrekend. Je geeft dit aan onder ‘te verrekenen ingehouden dividendbelasting’.

Kijk voor meer informatie over het aanmerkelijk belang op de website van de belastingdienst.

Auteur

Raphael Klees