10 voordelen van werken met ouderen

Column Jacob Nawijn | Pleidooi voor oudere werknemers

02 november 2015

‘Wie boven de 50 is en zijn baan verliest, is zo goed als kansloos op de arbeidsmarkt’, meldde Zembla onlangs. Meer dan 40 procent van de langdurig werklozen is ouder dan vijftig jaar. Over oudere werknemers bestaan veel vooroordelen. Maar wat zijn de voordelen? Ondernemer Jacob Nawijn (Fruitful Office) weet het.

Ouderen, mensen met een handicap/beperking en jongeren van allochtone afkomst worden door sommige werkgevers gezien als ‘lastig te plaatsen.’ Laat dit nu precies de doelgroep zijn die wij als Fruitful Office naar tevredenheid in dienst hebben! Wij zijn een groeiende start-up en brengen met vierentwintig busjes vers fruit op kantoren door heel Nederland. Ons succes is voornamelijk te danken aan ons hardwerkende personeel: onze verpakkers (jongeren met een chronische ziekte) en onze koeriers (56-plussers). 30 procent van onze medewerkers is van niet-westerse afkomst.

De vooroordelen over ouderen – ‘ze zijn duurder, trager, ouderwets, vergeetachtig, ongemotiveerd en tellen de dagen af tot hun pensioen’ – ken ik. Sommige denkbeelden geloofde ik vroeger zelf. Toen ik onze koerier Ernst ontmoette, was het echter gedaan met de vooroordelen.

Ernst was onze allereerste medewerker. Zes jaar terug nam ik hem in dienst. Op dat moment besefte ik: Wij hebben jou nodig, en jij hebt ons nodig. Die afhankelijkheid uitspreken is de kracht van echte samenwerking.

Een pleidooi voor ouderen

Alle vooroordelen over ouderen zijn door Ernst en latere collega’s weerlegd. Daarom zet ik 10 vóórdelen van het werken met ouderen op een rij.

  1. Ouderen zijn geduldig en nemen geen onnodige risico’s. Dit zijn niet alleen belangrijke eigenschappen voor koeriers. Maar wel noemenswaardig: Onze koeriers rijden vrijwel schadevrij. Een unicum in de koerierswereld!

  2. Ze willen graag werken. Hiervoor ontvingen ze een uitkering, zij weten dat thuis zitten geen optie is. En zijn hierdoor extra gemotiveerd.

  3. Ze zijn betrouwbaar. Ze melden zich niet snel ziek om een dagje vrij te kunnen zijn.

  4. Ze zijn sociaal. Ouderen zijn door hun jarenlange ervaring in het omgaan met collega’s en klanten vaak beter in de omgang met mensen dan jongeren. Ze zijn toleranter, hebben minder bewijsdrang.

  5. Ze hebben meer kennis. Leeftijd is per definitie een voorsprong op jongeren als het gaat om opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring. Zelf merken we dit op de werkvloer doordat koeriers minder schade hebben en een betere klantenservice. Doordat ze productieafspraken standaard nakomen en beter communiceren als ze een keer later zijn of er iets anders speelt.

  6. Het zijn vroege vogels. Ouderen vinden het heerlijk om vroeg op te staan.

  7. Ze zijn minder vaak ziek en zijn psychisch gezonder. Vanaf 55 jaar neemt het verzuim onder ouderen af. De meeste ouderen blijven tot op hoge leeftijd gezond. Jongeren zijn twee keer zo gevoelig voor depressies en burn-outs, is bewezen.

  8. Ze zijn loyaal. Ouderen hebben geen grootse carrièreplannen meer. Ze kiezen bewust voor een baan en willen niet snel jobhoppen.

  9. Ze leveren financieel voordeel op. Wij nemen ouderen met een uitkering in dienst. Daar staat de mobiliteitsbonus voor 56-plussers tegenover. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt ons kosteloos met de werving en selectie van deze groep. Kandidaten kunnen twee maanden (met behoud van uitkering) op proef werken. In die tijd krijgen ze een training. Dit kost dit tijd, maar die wordt financieel gecompenseerd. Plus het slagingspercentage onder kandidaten die vervolgens in dienst komen, is 95 procent!

  10. Ze zorgen dat je klaar bent voor de toekomst. De participatiewet komt eraan. Meer banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (o.a. 56-plussers) is het doel. Als straks de quotumwet ingaat, zijn wij verplichting voor.

Auteur

Jacob Nawijn