Wat houdt de Wet flexibel werken in?

Overheid wil flexibel werken stimuleren

29 november 2017

Om flexibel werken te stimuleren, is op 1 januari 2016 de Wet flexibel werken (Wfw) in werking getreden. Deze wet moet het voor werknemers makkelijker maken om thuis te werken en om hun werk uit te voeren op tijden die hen het beste uitkomt. Wat houdt deze wet in?

Whitepaper De flexibele onderneming

De Wet flexibel werken vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur. De oude wet maakte het voor werknemers al mogelijk om bij hun werkgever een verzoek in te dienen om het aantal werkuren aan te passen. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk werkplek en werktijden aan te passen.

Recht

Jouw personeelsleden krijgen dus het recht een verzoek bij jou in te dienen om op een andere plek te werken, bijvoorbeeld thuis. Ook mogen ze je vragen hun werktijden aan te passen, zodat zij bijvoorbeeld niet van 09.00 tot 17.00 uur, maar van 12.00 tot 20.00 uur werken. Ze moeten dit minimaal twee maanden van tevoren doen. Als je niet uiterlijk een maand voor deze datum gereageerd hebt op het verzoek, dan worden de wensen van de werknemer ingewilligd.

Minimaal 10 werknemers

Dergelijke verzoeken kunnen pas worden ingediend als iemand minimaal een half jaar in dienst is. Ook kan het alleen als er minimaal 10 werknemers zijn binnen het bedrijf. 

Weigeren

Je mag het verzoek weigeren, maar alleen als daar een aantoonbaar goede reden voor is. Bijvoorbeeld als dat problemen oplevert voor de bedrijfsvoering of als de veiligheid in het geding is.

Opnieuw indienen

Als het verzoek wordt afgewezen mag de werknemer na een jaar een nieuw verzoek indienen. In de oude Wet aanpassing arbeidsduur moest de werknemer twee jaar wachten voor er een nieuw verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur mocht worden ingediend.