Vrije beroepen: een overzicht

Wat zijn vrije beroepen?

Vrije beroepen een overzicht

In de wetten en regels voor ondernemers gelden soms uitzonderingen voor vrije beroepen. Maar wat is dit en wanneer val jij onder een vrij beroep?

Wie is een vrije beroepsoefenaar?

Je hebt een vrij beroep als je wordt ingehuurd, omdat je een bepaald specialisme hebt. Je werkt zelfstandig en je kunt niet zomaar iemand anders jouw werk laten doen. In de praktijk zijn vrije beroepen meestal beroepen die in een vorm van (intellectuele) dienstverlening actief zijn. Een advocaat, notaris en makelaar zijn bijvoorbeeld vrije beroepen. Ook vertalers, architecten, kunstenaars en huisartsen vallen onder deze noemer.

Vrij beroep inschrijven KvK

Per 1 juli 2008 zijn alle vrije beroepen verplicht zich in te schrijven bij de KvK. Tot deze datum was dat niet zo. Ook met een vrij beroep moet je nu geregistreerd zijn in het Handelsregister. 

Whitepaper: Waar je aan moet denken als startende zzp'er

GRATIS

Lijst van voormalige vrije beroepen

Hieronder vind je een lijst met vrije beroepen. Deze lijst is lang, maar bevat nog lang niet alle vrije beroepen.

 • advocaat

 • accountant-administratieconsulent

 • alternatieve genezer

 • belastingconsulent

 • bouwkundig architect

 • dierenarts

 • fysiotherapeut

 • gerechtsdeurwaarder

 • huidtherapeut

 • huisarts

 • interieurarchitect

 • juridisch adviseur

 • kunstenaar

 • leraar

 • logopedist

 • medisch specialist

 • notaris

 • oefentherapeut Cesar/Mensendieck

 • organisatieadviseur

 • orthopedagoog

 • psycholoog

 • raadgevend adviseur

 • redacteur

 • registeraccountant

 • stedenbouwkundige

 • tandarts

 • tandarts-specialist

 • tolkvertaler (al dan niet beëdigd)

 • tuin- en landschapsarchitect

 • verloskundige   

Vooroordelen

Het vooroordeel dat de beoefenaar van een vrij beroep altijd een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) is, of dat vrije beroepen minder gereguleerd zijn door de overheid, is niet altijd waar. Vrije beroepen zijn vaak sterk gereguleerd door zowel de overheid als beroepsorganisaties en ook zelfstandigen kunnen personeel in dienst hebben. 

Ook is het niet zo dat mensen met vrije beroepen nergens staan ingeschreven. Zo bestaan er voor de meeste vrije beroepen beroepsverenigingen die een bepaalde kwaliteitscontrole hebben. Als de beroepsbeoefenaars zich niet aan de regels houden kunnen zij uit hun beroepsvereniging gezet worden.

De lijst is niet volledig. Er kunnen ook andere beroepen zijn die als 'vrij beroep' worden gezien. 

Bron: KvK

Wat vind je van dit artikel?