De Arbowet sinds 2017 – Wat houdt het in?

Leef jij de regels goed na?

19 februari 2020

Een aantal jaren geleden is de Arbowet veranderd. Tegenwoordig verwacht de overheid dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts hechter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Ondernemers met personeel zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de regels worden nageleefd. We zetten daarom de belangrijkste verplichtingen even voor je op een rij.

Eerste hulp bij juridische zaken

De bedrijfsarts houdt de vinger aan de pols

De rol van de bedrijfsarts is anders geworden sinds 2017. In de huidige Arbowet heeft de bedrijfsarts drie taken:

  • PreventieDe bedrijfsarts krijgt een preventieve rol. Werknemers mogen hem of haar straks ook raadplegen wanneer nog geen sprake is van ziekteverzuim. De bedrijfsarts kan zo op tijd ingrijpen en voorkomen dat iemand zich ziek moet melden. Van de werkgever wordt verwacht dat hij daarvoor de randvoorwaarden schept. Je moet je medewerkers er bijvoorbeeld op wijzen dat ze bij de bedrijfsarts terecht kunnen en ervoor zorgen dat hij spreekuur kan houden. Je bent ook verplicht de bedrijfsarts de gelegenheid te geven om werkplekken te bezoeken.

  • AdviesDe vernieuwde rol van de bedrijfsarts is ook een adviserende. Hij of zij adviseert over de ziekteverzuimbegeleiding. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Werkgever en werknemer moeten er samen zorg voor dragen dat de adviezen van de bedrijfsarts worden opgevolgd.

  • OverlegDe bedrijfsarts krijgt meer invloed op het beleid om ziekteverzuim te voorkomen. Hij moet daarvoor kunnen overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiger, de preventiemedewerker en met de betrokken medewerkers.

De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol gekregen

De preventiemedewerker heeft meer verantwoordelijkheden meer verantwoordelijkheden gekregen in de huidige Arbowet in vergelijking met de situatie van vóór juli 2017:

  • SamenwerkenDe preventiemedewerker werkt nauw samen met de bedrijfsarts en mag deze zelfs adviseren. Bij risico-inventarisatie en -evaluatie is de bedrijfsarts verplicht de preventiemedewerker in te schakelen. Dat is ook zo wanneer beschermende maatregelen worden getroffen. De werkgever, de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de personeelsvertegenwoordiging komen minimaal één keer per jaar samen voor overleg. Ze praten dan over alles dat nodig is voor een veilige en gezonde werkomgeving. Je bent als werkgever verplicht dit overleg te organiseren.

  • VastleggenDe preventiemedewerker draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij kan daarom, volgens de nieuwe afspraken, alleen worden aangesteld met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Zo wordt het draagvlak voor de gekozen medewerker vergroot. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd. Je mag wanneer je minder dan vijfentwintig mensen in dienst hebt ook zelf preventiemedewerker zijn, mits de OR of personeelsvertegenwoordiging daarmee instemt.

Een basiscontract houdt iedereen erbij

De veranderingen in de Arbowet sinds 2017 zijn ingrijpend geweest. Rollen zijn herverdeeld, verantwoordelijkheden verschoven en de overheid verwacht meer inspanning dan voorheen. In een ‘basiscontract arbodienstverlening’ leg je vast wat precies de afspraken zijn tussen jou en de arbodienst of bedrijfsarts. Op straffe van een boete ben je als werkgever verplicht zo’n contract af te sluiten en de inspectie SZW zal hier streng op toezien. Heb je al een basiscontract, kijk dan goed of deze aan alle nieuwe eisen voldoet.