Wet DBA definitief van de baan | Leve de opdrachtgeversverklaring

Minimumtarief voor zzp'ers

27 oktober 2017

Zzp'ers kunnen opgelucht ademhalen. Rutte III zet een streep door de gehekelde wet DBA. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe wet die zzp'ers en opdrachtgevers zekerheid moet geven of er wel of geen sprake is van een dienstverband.

Onbeperkt persoonlijk advies

Zo komt er een zogenaamde 'opdrachtgeversverklaring'. Dit document geeft de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht zekerheid dat hij geen loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen hoeft te betalen. Bij het bepalen of er sprake is van zelfstandigheid zullen naast de huidige regels nog nieuwe voorwaarden toegevoegd worden. De regels waren:

  1. Je hebt meerdere opdrachtgevers en hebt je wisselende inkomsten

  2. Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert, er is geen sprake van een gezagsverhouding

  3. Je onderneemt acties om te zorgen dat jouw bedrijf blijft bestaan

  4. Je investeert in je bedrijf: bedrijfsmiddelen, communicatie en marketing

  5. Je loopt zelf het risico als dingen misgaan, je bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade

  6. Je streeft naar winst

Laag uurtarief

De nieuwe regering heeft bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst wanneer zzp'ers langere tijd voor dezelfde opdrachtgever voor een laag tarief werken of 'reguliere bedrijfsactiviteiten' verrichten. Dit lage uurtarief is nog niet vastgesteld, maar zal vermoedelijk tussen de 15 en 18 euro per uur liggen. Er wordt gesproken van een langere tijd bij langer dan drie maanden. Deze regeling moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie van zzp'ers die in een verkapt dienstverband zitten, zogenaamde schijnzelfstandigheid. 

Gezagsverhouding

Een lastig punt uit de vorige wetsvoorstellen die de zelfstandigheid van zzp'ers moesten waarborgen, was dat er geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding. Het was niet duidelijk wat hier precies mee bedoeld werd. Voortaan zal dit getoetst worden aan materiële omstandigheden in plaats van formele. 

Ook voor deze wet zal weer een overgangsperiode gelden. ‘Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.’

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.