Wat is het concurrentiebeding?

Zorgen dat je werknemers niet bij de concurrent terechtkomen

07 augustus 2012

Het laatste wat je wilt, is dat een medewerker overstapt naar de concurrent. Je moet een gelijkwaardige vervanger regelen én vertrouwelijke kennis komt bij een ander bedrijf te liggen. Voorkomt dit met het concurrentiebeding.

Wat is het concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding is een bepaling die je kunt opnemen in het contract van je werknemer. Hierin verbied je hem of haar bij een concurrerend bedrijf te gaan werken binnen een bepaalde tijd. De officiële definitie, van arbeidsrechter.nl, luidt als volgt: “Een concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige.”

Meestal wordt deze bepaling in het contract gezet. Dit hoeft echter niet. Een concurrentiebeding kan elk moment worden opgenomen, zelfs na beëindiging van het arbeidscontract. Natuurlijk moeten beide partijen hier wel een akkoord over bereiken.

Wat staat er in het concurrentiebeding?

In de meeste gevallen worden er vier punten benoemd:

  • omschrijving van de werkzaamheden waarvoor het beding geldt (kan heel algemeen zijn);

  • een bepaalde looptijd;

  • in een bepaalde regio (soms wel heel Nederland);

  • bij overtreding is een bepaalde schadevergoeding of boete verschuldigd.

Een werknemer mag dan bijvoorbeeld pas na een jaar bij een concurrerend bedrijf aan de slag. Of hij mag meteen al aan het werk, maar dan bij een ondernemer die een zaak aan de andere kant van het land heeft, zodat het geen concurrent is voor jou.

De werknemer wil er onder uit

Het kan voorkomen dat een werknemer toch onder het concurrentiebeding uit wil. In principe is dit niet mogelijk, het is immers een bepaling die door beide partijen ondertekent is. Maar in de praktijk blijkt dat als er een gang naar de rechter wordt ingezet, de bepaling in sommige gevallen wordt aangepast. in het leeuwendeel van de gevallen waarin de werknemer vraagt om matiging van het concurrentiebeding blijkt dat de rechter toch in meer of mindere mate tegemoet komt aan zo'n verzoek. Laat je daarom altijd goed informeren over het opstellen van een concurrentiebeding of de afhandeling van de zaak bij de rechter.

Onderschatten

Algemene stelregel is dat een concurrentiebeding nooit onderschat moet worden en dat het een logische clausule is in het contract dat jij hebt opgesteld. Zo zorg je dat kennis niet zomaar het kantoor van je concurrent binnen loopt.