Voorkom een boete en bespaar op energie

Check snel welke energiebesparende maatregelen jij kunt treffen.

07 augustus 2018

Als rasechte ondernemer denk je vast wel eens na over duurzaamheid. Kun je ergens op besparen? En kan het misschien milieuvriendelijker? Altijd goed om even bij stil te staan. Maar wist je dat de overheid steeds strenger controleert op de Wet Milieubeheer? Daarin is vastgelegd aan welke eisen ondernemers moeten voldoen om bij te dragen aan een beter milieu. Zo zijn veel ondernemers verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. En de kans op een boete wordt hoe langer hoe groter.

Energiebesparende maatregelen 2019

Val jij onder de wet milieubeheer?

Ongeveer 100.000 Nederlandse mkb-bedrijven vallen onder de Wet Milieubeheer. Het gaat om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn.

Maar uit onderzoek van Essent en MKB Servicedesk blijkt dat veel Nederlandse bedrijven nog helemaal niet bekend zijn met de wet. Deze bedrijven lopen meer dan voorheen de kans op sancties.

Welke maatregel je zou moeten nemen verschilt per branche. Denk hierbij aan duurzame investeringen op het gebied van verlichting, verwarming en isolatie en het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen. 

Jij bent zelf verantwoordelijk

De overheid verwacht van iedere ondernemer dat deze zelf verantwoordelijkheid neemt voor het verduurzamen van zijn bedrijf. De overheid zal je er niet op attenderen. Wel zal ze steeds vaker en structureler controleren of ondernemingen aan de wetgeving voldoen. Dat betekent dus dat je aan de slag moet.

Gebrek aan kennis en financiële middelen

In opdracht van Essent heeft Kantar TNS een online onderzoek uitgevoerd onder 869 Nederlandse mkb-bedrijven in verschillende branches. Daaruit blijkt dat veel mkb’ers wel willen verduurzamen, maar dat nog onvoldoende doen. 90% van de ondervraagden heeft bijvoorbeeld al wel een eerste stap naar verduurzaming gezet, maar voldoet nog niet aan de wettelijke eisen. Ook zeggen 4 op de 10 ondervraagden dat zij de komende 3 jaar willen investeren in verduurzaming.

De belangrijkste redenen dat bedrijven niet verder verduurzamen zijn gebrek aan kennis en financiële middelen. Twee derde van de ondervraagden is bijvoorbeeld niet bekend met de SDE+ subsidieregel. Dat is jammer. Want met deze en andere stimuleringsmaatregelen is verduurzamen een stuk makkelijker dan je denkt.

Stimuleringsmaatregelen, fiscaal voordeel en terugverdientijd

De overheid laat je dus niet aan je lot over. Ondernemers kunnen gebruik maken van meerdere maatregelen en zo aantrekkelijk belastingvoordeel behalen. En vaak hebben ook lokale overheden eigen subsidies voor plaatselijke ondernemers.

Een belangrijke en aantrekkelijke regeling is bijvoorbeeld de EIA (Energie-investeringsaftrek). Hiermee kun je 54,5% van je investeringskosten in verduurzaming van je fiscale winst aftrekken.

Bovendien leveren de verplichte maatregelen je wat op. Ze moeten binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Daarna ga je dus alleen nog maar geld gaan besparen.