Dit verandert er in de wet per juli 2018

Van minimumloon tot personenregister

06 juli 2018

Het begin, de helft en het einde van het kalenderjaar zijn vaak momenten waarop nieuwe of wijzigingen in wet- en regelgeving relevant voor ondernemers en ondernemingen plaatsvinden. Het aantal per 1 juli 2018 valt gelukkig mee, hier zetten we de wijzigingen voor je op een rijtje.

Stijging van het minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon (WML) en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018.

Voor werknemers van 22 jaar en ouder geldt bij een fulltime dienstverband een WML van €1.594,20 per maand. Het bruto minimumjeugdloon voor een 21-jarige is €1.355,05 bij een fulltime dienstverband en voor een 15-jarige is het €478,25. Voor de tussenliggende leeftijden geldt een staffel.

Einde aan de overgangsperiode nieuwe Arbowet

Sinds de vernieuwde Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017 gelden er vernieuwde eisen aan de overeenkomsten die ondernemingen met hun Arbodienstverleners aangaan. Ondernemingen moeten over een basiscontract beschikken met hun Arbodienstverlener gebaseerd op de nieuwe wet. In het basiscontract moet verplicht de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts staan.

De overgangsregeling voor overeenkomsten van voor 1 juli 2017 is nu afgelopen. Als er geen basiscontract is, dan kan de inspectie SZW een boete opleggen aan de werkgever.

Bouwbedrijven, installatiebedrijven, loodgieters en netbeheerders: einde verplichte gasaansluiting

De verplichte gasaansluitingen, vastgelegd in de Gaswet, voor nieuwbouwwoningen vervalt.

Het is aan gemeenten om te bepalen of nieuwbouwwoningen worden aangesloten op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur. 

Kinderopvang: personeel inschrijven in personenregister

Kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen moeten de gegevens van hun personeelsleden met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inschrijven in het Personenregister.

Reisbranche: nieuwe wettelijke regels voor pakketreizen en andere reisdiensten

Er gelden nieuwe regels voor het aanbieden van pakketreizen en andere reisdiensten.

Voor een pakketreis geldt dat deze minimaal: 24 uur duurt, 1 overnachting heeft en uit 2 reisdiensten bestaat.

Losse reisdiensten; Bent u verkoper van losse reisdiensten aan consumenten? Door de manier van boeken kunnen klanten losse reisdiensten koppelen tot 1 reisarrangement. Dan ontstaat een gekoppeld reisarrangement (GRA). Een GRA is geen pakketreis. Hier zitten voor de verkoper andere verplichtingen aan vast.

Heb je vragen de nieuwe wet- en regelgeving neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs van MKB Servicedesk op telefoonnummer 088-6520050 of stuur een e-mail naar advies@mkbservicedesk.nl. Als MijnMKB-Plus-lid kun je al jouw vragen gratis stellen!