Wat houdt het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in?

Producentenverantwoordelijkheid

15 augustus 2012

Om de druk van milieuproblemen af te halen, worden verpakkingen van producten gerecycled. Het besluit beheer verpakkingen en papier en karton zorgt ervoor dat producenten hieraan meebetalen.

Producenten en importeurs van verpakte producten en verpakkingen betalen voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Dit is vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. Deze zogenoemde producentenverantwoordelijkheid was eerder alleen voor de recycling geregeld in het convenant Verpakkingen III.

Moet ik ook meebetalen als producent?

Val je wel of niet onder de regeling? Het ministerie van VROM komt met de volgende voorwaarden. Als je ALLE vragen hieronder met nee beantwoordt, valt je bedrijf niet onder de regeling.

  • Nam je deel aan het convenant Verpakkingen III?

  • Breng je verpakte producten, onderdelen of grondstoffen op de markt?

  • Importeer je verpakte producten, onderdelen of grondstoffen ?

  • Laat je een product, onderdeel of grondstof onder jouw merknaam verpakken?

  • Verstrek je aan jouw klanten bijvoorbeeld draagtasjes, pakpapier of patatbakjes? Het gaat hier om alle zogenaamde toonbankverpakkingen (ook wel last minute verpakkingen genoemd, omdat deze verpakkingen op het laatste moment aan het product worden toegevoegd). Dit zijn verpakkingen die je op het laatste moment aan producten toevoegt, als je het product aan jouw klanten overhandigt.

  • Lever je aan andere bedrijven verpakte producten (onderlinge leveranties)?

  • Ben je importeur of importerende groothandel die zelf geen verpakkingen toevoegt maar slechts doorlevert aan de volgende schakel richting eindverbruiker?

  • Verkoop je bijvoorbeeld draagtasjes, pakpapier of patatbakjes (toonbankverpakkingen) aan producenten of winkeliers (toonbankverpakkingen)? Toonbankverpakkers zijn producenten of winkeliers die hun klanten bijvoorbeeld plastic tasjes, verpakkingspapier of -bakjes verstrekken.

Verplichtingen

Als je wel onder deze regeling valt, brengt dat enkele verplichtingen met zich mee. Er moet meebetaald worden en er moeten preventieve maatregelen getroffen worden zodat er zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal wordt gebruikt en dat het gebruikte materiaal eenvoudig te recyclen is. Dit geldt voor de producenten en importeurs van deze materialen. Als je als winkelier toonbankverpakkingen hebt met de naam van de eigen firma erop, dan gelden dezelfde verplichtingen. Overige winkeliers moeten voldoen aan de verplichtingen uit het besluit voor preventie. Dat betekent dat zij zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal moeten gebruiken én zoveel mogelijk moeten voorkomen dat zwerfafval ontstaat.