Overige zaken rond g-rekeningen

De FAQ over de g-rekening

15 maart 2016

De g-rekening wordt gebruikt door (onder)aannemers, in- en uitleners. Het zorgt ervoor dat er aan de loonbelastingverplichtingen wordt voldaan. In dit artikel een FAQ van dingen die belangrijk kunnen zijn bij de g-rekening.

Hoeveel geld moet ik als aannemer of inlener overmaken op de g-rekening van de onderaannemer of uitlener?

Dit is het geld dat vanwege de loonheffingen naar de belastingdienst moet. Over het algemeen is dit eenderde van de totale factuur. Je bent in principe vrij om met de andere partij te overleggen welk bedrag je overmaakt.

Er is te veel geld overgemaakt op mijn g-rekening. Wat nu?

Het kan zijn dat de loonheffingen minder zijn dan je had gedacht, samen met de andere partij. Hierdoor blijf je zitten met geld op de g-rekening. Alleen in dit geval mag je, met toestemming van de belastingdienst, het geld van de rekening afschrijven naar een niet-g-rekening. Informeer bij de belastingdienst naar de voorwaarden en hoe het verzoek om toestemming in te dienen.

Moet ik toestemming vragen aan de belastingdienst als ik naar een andere g-rekening overmaak?

Als jij als onderaannemer een andere onderaannemer in dienst neemt, hoef je geen toestemming te vragen om geld over te maken. Dat mag alleen als de onderaannemer werk doet wat de oorspronkelijke aannemer als opdracht heeft gegeven. Indien het andere werkzaamheden zijn, mag het niet van de g-rekening naar de andere g-rekening worden overgeschreven.

Hoe zit het met de btw en de g-rekening?

Daar hebben we een heel artikel over geschreven. Klik hier om het antwoord op deze vraag te vinden.

Ben ik geheel niet meer aansprakelijk als ik geld op g-rekening stort?

Nee, dit is absoluut niet het geval. Je kunt jezelf niet vrijpleiten door te zeggen: ‘Maar ik stort toch op de g-rekening?’ Je moet bijvoorbeeld kijken of de begroting van de personeelskosten wel strookt met de werkelijkheid. Weet je als opdrachtgever bijvoorbeeld dat er vijf man met jouw klus bezig is en je hebt maar heel weinig overgemaakt, dan kun je weten dat dit te weinig is. Als de curator of inspecteur vindt dat er verwijtbaar gedrag is, krijgt de opdrachtgever de rekening. Verwijtbaar gedrag is bijvoorbeeld te weinig maar ook teveel geld storten.

Ben je verplicht een g-rekening te openen?

Het gebruik van een g-rekening is absoluut niet verplicht. Soms stellen aannemers of inleners het als eis, als ze op zoek zijn naar een bedrijf dat ze willen inhuren. Je kunt ook gewoon onderling goede afspraken maken of jezelf niet verhuren maar een product of dienst leveren. In sommige vakgebieden is dat ook mogelijk, dus zoek dit uit of vraag dit goed na.