Hoe open ik een g-rekening?

Wat staat er in een overmakingsovereenkomst?

15 maart 2016

De g-rekening is een middel om te zorgen dat de loonheffingbelasting betaald wordt. Maar hoe open je zo’n rekening en als je eenmaal de rekening hebt, waar moet je dan op letten? Daarover meer in dit artikel.

Meer informatie over de g-rekening (wat is het precies en voor wie is het bedoeld) lees je in dit artikel.

Hoe open ik een g-rekening?

Bij een g-rekeningsovereenkomst zijn drie partijen nodig:

  1. de uitlener/de onderaannemer

  2. de bank waarbij de g-rekening geopend wordt

  3. de Belastingdienst

Je dient bij de Belastingdienst eerst een verzoek in, dat kan met het formulier Aanvraag g-rekening dat op de site van de dienst te downloaden is. Als de Belastingdienst het verzoek geodkeurt, wordt er een g-rekeningovereenkomst opgesteld. Dit houdt in dat:

  • het saldo alleen gebruikt mag wordenom de loonheffingen en btw in verband met inlening vanpersoneel te betalen of door te storten naar een andere g-rekening.

  •  op het saldo van de g-rekening.de Belastingdienst een pandrecht krijgt. Dit betekent dat zij het saldo mogen gebruiken voor de betaling van loonheffingen- en omzetbelastingschuld als de uitlener deze niet betaalt.

Weigeren

De bank en de Belastingdienst kunnen allebei weigeren een g-rekening te openen. Dat kan gebeuren als je al een g-rekening hebt (hoewel het niet verboden is er meerdere te hebben, het moet alleen echt extra nut hebben) of als er de vrees bestaat dat er niet aan de verplichtingen voldaan gaat worden. Mocht dit gebeuren dan kun je binnen veertien dagen nog officieel bezwaar indienen tegen deze beslissing. Dan kijkt de Belastingdienst nogmaals naar het verzoek.

Ondertekenen

Als de Belastingdienst akkoord gaat met toekenning van een g-rekening zendt de Belastingdienst de ondertekende g-rekeningovereenkomst naar de ondernemer. Jij moet dan binnen een maand deze verklaring ondertekenen en doorsturen naar jouw bank. Let op: na een maand is de overeenkomst niet meer bruikbaar. 

Als de bank akkoord gaat, krijg je een g-rekeningnummer. Het oorspronkelijke exemplaar van de overeenkomst wordt door de bank bewaard zolang de g-rekening in stand blijft en sowieso voor zeven jaar.