Mag mijn personeel meer of minder uur werken?

Werktijdenregels buiten het arbeidscontract om

07 augustus 2012

Je hebt een tekort aan personeel. Toch wil één van je werknemers minder uren gaan werken. Mag dit zomaar? De regelgeving.

Je werknemer kan in principe, volgens de Wet Aanpassing Arbeidsduur, vragen om zijn of haar arbeidsduur aan te passen.

  • Als je meer dan tien werknemers in dienst hebt, dan moet je het verzoek van jouw werknemer in principe accepteren;

  • Als jouw werknemer langer dan een jaar in dienst is;

  • Als deze kortere periodes achter elkaar heeft gewerkt (met tussenpozen van drie maanden of minder). In dit geval mag jouw werknemer die perioden bij elkaar op tellen. Ook periodes waarin hij of zij hetzelfde werk deed bij andere werkgevers, tellen mee.

Let op:

Jouw werknemer kan zijn of haar arbeidsduur slechts een keer in de twee jaar veranderen. Als je werknemer een nieuwe arbeidsduur met jou heeft afgesproken, staat deze vervolgens dus voor 2 jaar vast. Je werknemer moet het verzoek tenminste vier maanden van tevoren schriftelijk en voorzien van een toelichting bij jouw indienen.

Wanneer ben je dit niet verplicht?

  • De Wet Aanpassing Arbeidsduur geldt niet voor bedrijven waar minder dan tien werknemers werken. In dit geval moet je zelf een regeling opstellen. In die regeling mag je bijvoorbeeld bepalen dat de werktijd niet mag worden uitbreid.

  • Alleen als bepaalde bedrijfsbelangen belangrijker zijn, mag je het verzoek afwijzen. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • Als je geen geld hebt om meer uren uit te betalen;

  • Als een werknemer niet voor zijn eigen functie aanpassing van uren vraagt;

Nog meer regels

  • Jouw werknemer kan niet meer uren aanvragen dan hij of zij volgens de (Arbeidstijden)wet mag werken meer weten over de arbeidstijden wet, klik hier.

  • Er mogen niet meer uren aangevraagd worden dan binnen de sector gebruikelijk is. Als binnen jouw branche een normale werkweek 36 uur bedraagt, kan jouw werknemer dus geen verzoek indienen om veertig uur per week te mogen werken.

  • jouw werknermer behoudt, bij akkoord, dezelfde rechten en plichten als zijn of haar collega's. Denk hierbij aan recht op hetzelfde uurloon, dezelfde verlofregelingen, vakantie en andere arbeidsvoorwaarden.