Wat is de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)?

Uitleg over de WOZ

25 januari 2013

Als je een bedrijfspand hebt gekocht, krijg je te maken met nieuwe wetten en belastingstelsels. De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is een wet waar je mee te maken krijgt. Wat houdt WOZ nu eigenlijk precies in?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen taxeren. Jouw bedrijfspand valt daar ook onder. Deze getaxeerde waarde heet WOZ-waarde en wordt gebruikt door verschillende overheden. Aan de hand van de WOZ heffen deze verschillende overheden belastingen, namelijk:                                     

 • de gemeente heft de onroerendezaakbelasting (OZB);

 • de Belastingdienst heft de inkomstenbelasting;

 • de waterschappen heft de 'waterschapsomslag gebouwd'.

Hoe komt de waardebepaling tot stand?

Een WOZ-taxatie is wat anders dan een taxatie die wordt gedaan door een commerciële makelaar. Een makelaar ziet datjouw pand uniek is en dus niet vanzelfsprekend evenveel waard is als het pand van je buurman.De gemeente bepaald de waarde van jouw pand ook aan de hand van een taxatie. Bij de taxatie wordt vastgesteld wat de vrije verkoopwaarde van jouw pand is. Bij de WOZ-waardering wordt alleen geen rekening gehouden met:

 • Huur;

 • Verhuur;

 • Hypotheken;

 • Andere zakelijke rechten, zoals erfpacht.

Wordt mijn pand ook getaxeerd?Niet elke onroerende zaak in Nederland wordt apart door een taxateur bezocht. Verspreid door de gemeente worden panden geselecteerd. Door vergelijking met de geselecteerde panden, worden de overige panden gewaardeerd.

Panden die worden bezocht zijn panden die:

 • Representatief zijn voor een bepaalde categorie panden;

 • Rond de waardepeildatum bij een verkoop betrokken zijn geweest;

 • In een steekproef zijn geselecteerd.

BeschikkingDe gemeente stelt de waarde van een onroerende zaak vast bij een zogenaamde beschikking. Deze beschikking kun je in het eerste kwartaal van het jaar tussen de post verwachten. De WOZ-beschikking is sinds 1 januari 2007 één jaar geldig.

Bezwaar aantekenen?

Als je het niet eens bent met de gegevens op de beschikking kan je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen. Na de termijn van zes weken kan je het betreffende jaar geen bezwaar meer aantekenen tegen de WOZ-beschikking. Dit betekent dus dat je tegen de aanslagen inkomstenbelasting, 'waterschapsomslag gebouwd' en onroerende-zaakbelastingen die in dat jaar worden opgelegd geen bezwaar meer kan maken. De volgende stappen zijn relevant bij bezwaar aantekenen:

 1. Ga eerst na of de waarde van jouw huis juist is vastgesteld. Dit kan je doen door een taxatieverslag bij de gemeente op te vragen. In een taxatieverslag staan meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare panden. Op die manier kan je dus nagaan of de waarde van jouw huis juist is vastgesteld. Je kan deze gegevens ook gebruiken voor je bezwaarschrift.

 2. Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn: dat betekent dat je duidelijk moet aangeven waarom je het niet eens bent met de beschikking. Een bezwaarschrift kan je laten opstellen door een jurist.

 3. De gemeente doet vervolgens een uitspraak over dit bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak van de gemeente kan je in beroep gaan bij de belastingrechter.