Auto zakelijk of privé?

Wat is het meest voordelige?

13 augustus 2012

Als je een auto voor je bedrijf nodig hebt en ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, dan heb je meestal de keuze of je de auto als privé- of ondernemingsvermogen aanmerkt. Hoe zit dat?

Indien je een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, dan kun je meestal zelf kiezen of je de auto als privévermogen wilt blijven beschouwen of als ondernemingsvermogen. Voor de inkomsten- en de omzetbelasting heb je de mogelijkheid die keuze afzonderlijk te maken.

Welke factoren spelen een rol?

Bij het maken van je keuze houd je rekening met factoren als:

 • Privébijtelling voor de inkomstenbelasting;

 • Aftrek van voorbelasting voor de omzetbelasting;

 • Correctie omzetbelasting voor het privé-gebruik;

 • Het aantal gereden kilometers;

 • Het soort brandstof;

 • De wegenbelasting;

 • De verzekeringen.

Zet alle voor- en nadelen daarom op een rijtje en bepaal samen met je boekhouder wat voor jou het meest voordelige is.

Bijtelling voor de inkomstenbelasting

De fiscale bijtelling voor de inkomstenbelasting varieert per 1 januari 2008 naar gelang de zuinigheid van de auto. Voor zeer zuinige auto's wordt deze 14 procent en deze loopt vervolgens op naar 25 procent voor de niet-zuinige auto's.

Verandering per 1 juli 2011

Het privégebruik van een auto van de zaak wordt per 1 juli 2011 op een adnere manier in de btw-heffing betrokken: 

 • Het onderscheid tussen privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers is er niet meer. Het privégebruik wordt, als deze kostenloos ter beschikking wordt gesteld, als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Woon-werkverkeer wordt conform de BTW-richtlijn gezien als privégebruik. 

 • De btw-heffing is niet langer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting. 

 • Een forfaitair percentage van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) van de auto mag als btw-correctie in aanmerking worden genomen. Dit forfaitaire percentage komt overeen met de verschuldigde btw op het gemiddelde werkelijke privégebruik.

 • Om te komen tot een reëele btw-heffing in geval de auto voor het privé gebruik kosteloos of tegen een lage vergoeding ter beschikking wordt gesteld, is een antimisbruikmaatregel getroffen.

  (Bron: Antwoord voor Bedrijven)