Hoe bepaal ik mijn uurtarief?

Wat is een goed uurtarief voor een freelancer?

02 augustus 2019

Als freelancer of zzp’er werk je vaak met een uurtarief. Maar hoe bepaal je wat voor jou een goed uurtarief is? En waar moet je dan rekening mee houden?

Hoe bepaalt je als freelancer jouw uurtarief?

Een tarief bepaal je op basis van de tijd die je aan een klus besteedt. Je moet hierbij denken aan een uurtarief (“uurtje, factuurtje”) of een tarief per dagdeel. Soms werken ondernemers ook met een vast tarief per product of dienst, denk bijvoorbeeld aan een journalist die een vast bedrag per woord betaald krijgt. Soms kunnen tarieven worden gekoppeld aan de transactiewaarde. Dit is per branche verschillend. In diet voorbeeld werken we het uurtarief verder uit.

De basis: standaardtarief

Allereerst stel je je standaardtarief vast. Om dit te doen heb je een goed overzicht nodig van je kosten. Hierbij horen je kosten voor levensonderhoud, kosten voor vervoer, telefoon, administratie, verzekeringen en spaar- en pensioenvoorzieningen. Daarbij komen nog de inkomstenbelasting en de afdracht voor zorgpremies en, afhankelijk van jouw situatie gaan er weer eventuele fiscale aftrekposten vanaf. Denk daarbij aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en het urencriterium (voor het laatste zul je minimaal 1225 uur per jaar moeten werken overigens)..

De hoogte van je standaardtarief kun je dan als volgt vaststellen:

  • Tel je gewenste bruto basisinkomen, je bedrijfskosten en je premies bij elkaar op;

  • Deel dit bedrag door de uren/eenheden die je in een jaar verwacht te kunnen leveren (de declarabele uren

  • De uitkomst is je standaardtarief.

Een rekenvoorbeeld

Stel je wilt elke maand netto € 2.500,- overhouden, je vaste kosten (als zelfstandige) zijn € 1.250,- per maand en je spaart ook nog graag € 500,- per maand.

Een vuistregel om het aantal uren uit te rekenen gaat uit van gemiddeld 220 werkdagen per jaar.  Als je de gewenste aantal declarabele uren per week vermenigvuldigd met 44 weken krijg je het aantal declarabel uren per jaar.

Je schat in dat je per week 3,5 dagen oftewel 28 uur x 44 = 1232 uren declarabel inzetbaar bent. Wat is dan je uurtarief?

12x € 2.500 = € 30.000 (gewenste netto basisinkomen) + €10.600 (* inkomenspremies en aftrekposten) + € 15.000 (bedrijfskosten) + € 6.000 (sparen) = € 61.600,- (exclusief BTW)

Vervolgens delen we € 61.600 / 1232 uren = € 50,- per uur (exclusief BTW)

Benieuwd naar je eigen uurtarief? Bovenstaand rekenvoorbeeld is gemaakt via de handige website Berekenhet.nl en geeft een exact beeld van de premies.

* De premies

De complexiteit zit 'm in de berekening van de premies en aftrekposten. Die zijn per situatie verschillend. Je zou ervoor kunnen kiezen om een ruim percentage van 25% aan te houden van de winst uit onderneming. Dat wil zeggen in dit rekenvoorbeeld € 61.600 - € 15.000 = € 46.600 * 0,25 = € 11.650,- . Dit is net wat hoger dan de exact berekening in het voorbeeld, maar geeft je wel een vuistregel om zelf mee aan de slag te gaan.

Vergelijken

Om te weten te komen welke tarieven binnen je vakgebied gangbaar zijn, kun je bij collega’s en opdrachtgevers informeren. Kijk ook naar salarissen die werknemers in loondienst verdienen. Je krijgt zo een indicatie van de bandbreedte waarbinnen je je tarief kunt vaststellen. Bepalend voor je positie binnen die range is je mate van ervaring, status, opleiding en specialisatie.

Uiteindelijk tarief vaststellen

Je standaardtarief is een basis. Maar je kunt uiteindelijk je tarief nog naar boven opschroeven. Welk bedrag je kunt vragen, is afhankelijk verschillende zaken. Hoe belangrijker en moeilijker een opdracht is, hoe hoger je je tarief kunt vaststellen.

Tips:

  • Verlaag je basistarief niet wanneer een klant je aanspreekt op je hoge tarief. De klant is dan namelijk wel geïnteresseerd in je dienstverlening. Vertel de klant daarom wat hij krijgt voor dat tarief.

  • Bereken je tarief ieder jaar opnieuw, elk jaar nemen de kosten van levensonderhoud toe en doe je als ondernemer meer ervaring op en ben je dus meer geld waard.