BTW-plichtig?

De BTW-regels uitgelegd
De Belastingdienst bepaalt of ondernemers BTW-plichtig zijn en welk tarief van toepassing is. Als je goederen of diensten levert, ben je verplicht BTW te berekenen. Sommige diensten mogen een lager tarief rekenen, anderen zijn vrijgesteld van BTW.
BTW staat voor Belasting over Toegevoegde Waarde ofwel omzetbelasting. Dat wat je toevoegt aan een product of dienst, is dus belast. Het systeem is erop gericht dat alleen uiteindelijke gebruiker van een product of dienst BTW betaalt.
 
Verrekenen
Voor een product bij de eindgebruiker belandt, gaat het door vele handen die er waarde aan toevoegen. Omdat niet duidelijk is waar de productieketen eindigt, betalen ook ondernemers BTW over hun inkopen. Zij kunnen deze zogenoemde voorbelasting verrekenen met de BTW die ze zelf in rekening brengen bij hun klanten. Daarom is de omzetbelasting voor ondernemers financieel neutraal. Het berekenen van de BTW gaat met verschillende tarieven. Het is belangrijk de juiste tariefgroep te hanteren. Doe je dit niet, dan kan de Belastingdienst na een controle een naheffing opleggen.
 
Definitie
Voor het bepalen van de BTW-plicht hanteert de Belastingdienst een ruimere definitie van ondernemerschap dan voor de inkomstenbelasting. Ben je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer, dan kan het toch zo zijn dat je BTW in rekening moet brengen. Het criterium is of er naar het oordeel van de Belastingdienst sprake is van deelname aan het economische verkeer. Het antwoord op die vraag is niet afhankelijk van de rechtsvorm of het al dan niet nastreven van winst.
 
Op de factuur
De factuur vormt voor de Belastingdienst hét bewijs dat er sprake is van een daadwerkelijke transactie. Let er dus op dat zowel je uitgaande als inkomende facturen alle verplichte onderdelen bevatten. Je moet bijvoorbeeld vermelden hoeveel BTW je rekent over je dienst of product. Maar ook als je diensten zijn vrijgesteld van BTW, moet je dit op de factuur vermelden.

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

DGA toch geen btw-ondernemer

Deadline terugbetalen BTW 1 april 2008
Begin januari heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit genomen over het btw-ondernemerschap van een DGA. Hij is van mening dat een DGA die...

Nieuwe btw-heffing in de EU

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?
De btw-heffing in Europa is vanaf 1 januari 2010 aangepast. Als je zaken doet met het buitenland, gaat er voor jou het een en ander veranderen.

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten