BTW-plichtig?

De BTW-regels uitgelegd

19 maart 2020

De Belastingdienst bepaalt of ondernemers BTW-plichtig zijn en welk tarief van toepassing is. Als je goederen of diensten levert, ben je verplicht BTW te berekenen. Sommige diensten mogen een lager tarief rekenen, anderen zijn vrijgesteld van BTW.

Eerste hulp bij belastingzaken

BTW staat voor Belasting over Toegevoegde Waarde ofwel omzetbelasting. Dat wat je toevoegt aan een product of dienst, is dus belast. Het systeem is erop gericht dat alleen uiteindelijke gebruiker van een product of dienst BTW betaalt.

Verrekenen

Voor een product bij de eindgebruiker belandt, gaat het door vele handen die er waarde aan toevoegen. Omdat niet duidelijk is waar de productieketen eindigt, betalen ook ondernemers BTW over hun inkopen. Zij kunnen deze zogenoemde voorbelasting verrekenen met de BTW die ze zelf in rekening brengen bij hun klanten. Daarom is de omzetbelasting voor ondernemers financieel neutraal. Het berekenen van de BTW gaat met verschillende tarieven. Het is belangrijk de juiste tariefgroep te hanteren. Doe je dit niet, dan kan de Belastingdienst na een controle een naheffing opleggen.

Definitie

Voor het bepalen van de BTW-plicht hanteert de Belastingdienst een ruimere definitie van ondernemerschap dan voor de inkomstenbelasting. Ben je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer, dan kan het toch zo zijn dat je BTW in rekening moet brengen. Het criterium is of er naar het oordeel van de Belastingdienst sprake is van deelname aan het economische verkeer. Het antwoord op die vraag is niet afhankelijk van de rechtsvorm of het al dan niet nastreven van winst.

Op de factuur

De factuur vormt voor de Belastingdienst hét bewijs dat er sprake is van een daadwerkelijke transactie. Let er dus op dat zowel je uitgaande als inkomende facturen alle verplichte onderdelen bevatten. Je moet bijvoorbeeld vermelden hoeveel BTW je rekent over je dienst of product. Maar ook als je diensten zijn vrijgesteld van BTW, moet je dit op de factuur vermelden.