Gemeenten weigerden ondernemers onterecht vergunning

Toetsing Wet Bibob aangepast

15 december 2009

Minister Hirsch-Ballin van Justitie heeft de wet Bibob aangepast voor ondernemers, wegens twee falende toepassingen van de wet. De Raad van State had felle kritiek op het feit dat gemeenten ondernemers vergunningen weigerden op basis van Bibob.

De Raad van State tikte onlangs de gemeenten Groningen en Dordrecht op de vingers omdat ze in twee losstaande gevallen ondernemers een vergunning hadden geweigerd op basis van geheime informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid. Deze informatie was aan ze doorgespeeld door het landelijk bureau Bibob, een bureau van het ministerie van Justitie.

De Raad van State acht het onoorbaar dat gemeenten vergunningen weigeren op grond van zulke onverifieerbare of ongeverifieerde informatie. Hirsch-Ballin heeft besloten dat bureau Bibob voortaan een stevige onderbouwing moet geven van zijn informatie. Daarnaast moet het bureau zich terughoudender opstellen.

Bron: Financieel Dagblad