Hoe kan ik een milieuvergunning aanvragen?

In zeven stappen de aanvraag van een milieuvergunning

De grootte van je onderneming bepaalt waar je een milieuvergunning moet aanvragen. Dit kan de gemeente zijn, de provincie of het rijk. Hoe vraag je hem aan en wat kun je verwachten?

Milieuvergunning aanvragen: een stappenplan

  1. Eerst ga je in overleg met de gemeente, de provincie of het rijk, oftewel met de vergunning verlenende instantie, zoals dat officieel heet.

  2. Binnen twaalf weken maakt deze instantie een ontwerpvergunning

  3. Alle gegevens uit de aanvraag worden gecontroleerd. Is er genoeg informatie om de procedure te doorlopen? Het gaat hier om gegevens over energiegebruik, emissie, geluid en afvalpreventie.

  4. De vergunning verlenende instantie bepaalt welke wettelijke kaders en welk aanvullend beleid op de vergunningsaanvraag van toepassing zijn. Bij deze stap worden de normen bepaald. Hierbij gelden niet alleen emissienormen, maar ook rapportage- en onderzoekverplichtingen. Je moet het dus allemaal goed in de gaten houden.

  5. Stap vijf is de ontwerpvergunning naast de algemene beginselen van milieurecht te leggen.

  6. Je krijgt de ontwerpvergunning terug ter inzage. Ook omwonenden krijgen nu de kans om het te bekijken. Deze inzagetermijn duurt vier weken.

  7. Als er bezwaren zijn kan de gemeente, het rijk of de provincie het ontwerp nog aanpassen. Als het in orde is, krijgt de aanvrager zijn ontwerp in de vorm van een beschikking teruggestuurd. Mocht de vergunning officieel verleend of geweigerd zijn maar je bent het er niet mee eens, kan je een bezwaar- en beroepsprocedure in gang zetten

Algemene maatregelen van bestuur

Let wel op: Je hebt ook nog AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur). Dit zijn algemene regels, opgesteld door de overheid. Veel bedrijven hoeven geen aparte milieuvergunning aan te vragen, maar vallen onder de AMvB van de bedrijfstak of branche waar ze toe behoren. Sommige bedrijven vallen onder een AMvB, maar hebben ook de plicht een vergunning aan te vragen. Omdat dit per bedrijf zo verschilt, moet het per specifiek geval uitgezocht worden.

Wat vind je van dit artikel?