Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?

Wat voor soort bouwwerken worden onderscheiden?

Als je een bedrijfspand gaat verbouwen heb je altijd een bouwvergunning nodig. De regering deelt de gebouwen in drie categorieën in.

De woningwet onderscheidt drie categorieën bouwwerken:

  • Bouwvergunningvrije bouwwerken

  • Licht-vergunningplichtige bouwwerken

  • Regulier vergunningplichtige bouwwerken

Vergunningvrij

Voor een woning zijn er veel bouwvergunningvrije bouwwerken, bij bedrijven ligt dat net even anders. Er gelden hierbij strengere eisen. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en ook kozijn- en gevelwijzigingen mogen alleen in de woningbouw bouwvergunningsvrij of licht-vergunningplichtig worden gebouwd. Voor alle andere soorten gebouwen heb je een gewone bouwvergunning nodig. Dit komt omdat er bij bedrijfspanden met grotere risico’s rekening gehouden moet worden. De gemeente wil zo bijvoorbeeld gebouwen brandveilig houden. Ook een mogelijke uitbouw van een bouwkeet mag niet zonder vergunning gebeuren. Hierbij ben je licht-vergunningplichtig. 

Vergunningplichtig

Een verbouwing in een bedrijfspand is dus altijd vergunningplichtig. Ook als het gaat om een uitbouw van je woning, die dienst gaat doen als bedrijfsruimte. Het bouwplan wordt op de volgende punten getoetst:

  • bestemmingsplan

  • de welstandseisen

  • monumentenvergunningvereiste

  • de gemeentelijke bouwverordening

  • technische eisen van het bouwbesluit

Je ontvangt nooit een bouwvergunning zolang een (mogelijke) milieuvergunning nog niet in orde is. Vraag dus altijd bij je gemeente of je naast een bouwvergunning nog andere vergunningen moet aanvragen.

Wat vind je van dit artikel?