Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Online aanvraag met eHerkenning

schrijven in boekje

Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld (ver)bouwen of slopen vraag je voor elke gemeente online via het omgevingsloket aan. Hoe werkt de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Aanvragen bij het Omgevingsloket

Een omgevingsvergunning (Wabo), voor onder meer bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, vraag je via het landelijke omgevingsloket. Eerst doe je de vergunningencheck om te zien of je een vergunning nodig hebt. Soms heb je geen vergunning nodig, maar wel een meldplicht en moet je een melding indienen.  Je kunt de aanvraag/melding doen op twee manieren:

1. Schriftelijk

In het omgevingsloket kun je een papieren formulier aanvraagformulier opstellen. Vul het in, maak de pdf aan en stuur de aanvraag op naar je gemeente.

2. Digitaal

Je kunt ook direct een digitale aanvraag doen. Hiervoor heb je eHerkenning nodig, deze digitale sleutel bestaat in verschillende betrouwbaarheidsniveau’s. Sinds 1 april 2014 heb je voor een omgevingsvergunning een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Via het online formulier dien je de aanvraag bij je gemeente in en vul je alle benodigde informatie in. Er staat ook welke documenten en gegevens je moet bijsluiten. Bijvoorbeeld bouwtekeningen, berekeningen en specificaties van werkzaamheden. 

Mochten er gegevens ontbreken, dan krijg je dit na de aanvraag van de gemeente te horen en heb je nog de tijd (afhankelijk van je gemeente hoe lang) om aanvullingen te doen. Om al tijdens het invullen te toetsen of alles klopt en haalbaar is, kun je je aanvraag in het programma ‘openstellen’ voor de gemeente. De gemeente kijkt dan mee. 

Na de aanvraag

Je aanvraag wordt gepubliceerd op internet en/of in het eigen gemeentelijk blad of een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad. Hierdoor kan iedereen op de hoogte zijn van je plannen en eventueel een bezwaar indienen. De gemeente controleert ondertussen of aan alle voorwaarden is voldaan en laat je binnen de daarvoor gestelde termijn weten of je de omgevingsvergunning krijgt. Bij eenvoudige aanvragen beslist de gemeente binnen acht weken. Bij complexere aanvragen moet je rekening houden met een termijn van zes maanden. Beide termijnen kunnen met zes weken worden verlengd.  

Bezwaar

Als je aanvraag wordt afgewezen, heb je nog een mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dit gaat niet via het omgevingsloket, maar via je gemeente. Het bezwaarschrift moet schriftelijk en binnen zes weken bij de gemeente binnen zijn. Informeer bij je gemeente naar de precieze voorwaarden.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Laura Wennekes