Wat is het Universeel Pensioen Overzicht (UPO)

Wat heb je als ondernemer met het UPO te maken?

06 september 2018

In de Pensioenwet is vastgelegd dat alle pensioenuitvoerders verplicht zijn om jaarlijks eenzelfde pensioenoverzicht te versturen in de vorm van het Uniform Pensioenoverzicht.

E-book Eerste hulp bij Groeien

Deelnemers kunnen op deze manier gemakkelijk pensioenbedragen vergelijken en bij elkaar optellen. Verwacht wordt dat de betrokkenheid bij en inzicht in de financiële pensioensituatie hierdoor toeneemt

Wat is een pensioenoverzicht?

Ieder najaar verstuurt je verzekeraar naar alle actieve deelnemers een Uniform Pensioenoverzicht.Tot nu toe had elke pensioenuitvoerder een eigen pensioenoverzicht. Het was hierdoor lastig om pensioenoverzichten te vergelijken en op te tellen. Daarom hebben pensioenfondsen en verzekeraars een aantal jaren geleden de handen ineen geslagen om een standaard pensioenoverzicht te ontwikkelen.  

Wat is het Universieel Pensioen Overzicht?

Het UPO is een gestandaardiseerd pensioenoverzicht dat jaarlijks wordt verstrekt. Het geeft de deelnemer inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie. Daarnaast vindt men op het overzicht terug wat is geregeld voor nabestaanden. 

Waneer gaat het UPO in?

De drie koepelorganisaties van de pensioenuitvoerders hebben afgesproken dat alle actieve deelnemers al in 2007 een Uniform Pensioenoverzicht krijgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat alle partijen ondertekenden in het bijzijn van voormalig Minister de Geus. Het UPO was in 2007 dus nog geen wettelijke verplichting. De Pensioenwet schrijft pas per 1 januari 2008 (voor pensioenfondsen) of per 1 januari 2009 (voor verzekeraars) een Uniform Pensioenoverzicht voor. 

Hoe bouw ik als ondernemer mijn pensioen op in 5 stappen?

Lees hier het artikel