Wat gebeurt er als mijn leverancier failliet gaat?

Waar kan ik terecht met mijn schuldeis?

05 juli 2016 18 september 2020

Wanneer een onderneming failliet gaat is dat altijd vervelend. Nog vervelender is het als die onderneming één van jouw leveranciers is. Zaken waar je op moet letten als je leverancier kopje onder gaat.

Faillisement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. De schuldenaar verliest de zeggenschap over het vermogen door een faillissement. Zowel een rechtspersoon (zoals een bv) als een natuurlijk persoon (zoals een eigenaar van een eenmanszaak) kan failliet worden verklaard. 

Krijg ik mijn aanbetaling terug?

Wanneer je een aanbetaling hebt gedaan, maar de diensten of goederen niet hebt ontvangen kun je een claim doen. Je kunt hiervoor terecht bij de door de rechtbank aangestelde curator. De curator is verantwoordelijk voor de afhandeling van de claims. Preferente schuldeisers hebben voorrang boven concurrente schuldeisers. Voorbeelden van preferente schuldeisers zijn de Belastingdienst en UWV. Wanneer je een claim hebt ingediend, ben je een concurrente schuldeiser. Jouw claim krijgt dus geen prioriteit. De kans is dus aanwezig dat je niets of slechts een gedeelte van je claim zult ontvangen: De schuldregeling houdt vaak in dat preferente schuldeisers een twee keer zo hoge vergoeding krijgen.

Factuur van de failliete leverancier

Bij een faillissement worden de financiën van het failliete bedrijf volledig in kaart gebracht. De curator heeft de volledige controle over de financiën van het bedrijf. De betaling kun je daarom voldoen bij de curator. Deze zal in de meeste gevallen contact met je opnemen over de wijze van betaling.

Opgelopen schade

Door het uitblijven van leveringen van de failliete onderneming zou je eigen bedrijf schade kunnen ondervinden. Misschien ondervind je hinder in je productieproces of kan je zelf niet leveren aan je klanten. Het is dus zaak om tijdig op de situatie in te spelen en op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier. Het heeft weinig zin om een aansprakelijkheidsclaim in te dienen, want van een kale kip kan je niet plukken. In de meeste gevallen kun je de schade dus niet op iemand verhalen. Heb je een bedrijfsverzekering, informeer dan bij je verzekeringsmaatschappij of deze schade gedekt is.