Aangepaste Wet oneerlijke handelspraktijken

Europese regels voor consumentenbescherming

10 augustus 2012

De Wet oneerlijke handelspraktijken heeft tot doel om de consumentenrechten duidelijk op een rij te zetten én internationale handel eenvoudiger te maken. Wat heeft de ondernemer met deze wet te maken?

Eerste hulp bij internationaal ondernemen

De Wet oneerlijke handelspraktijken wordt gehandhaafd door de Consumentenautoriteit. Dit is een dienst van het ministerie van Economische Zaken en is in het leven geroepen om toezicht te houden op het consumentenrecht en eerlijke handel tussen consumenten en bedrijven.

Wat is veranderd?

Per 15 oktober 2008 is de Wet oneerlijke handelspraktijken aangescherpt. De wet voorziet in bescherming van consumenten ten aanzien van misleidende reclame, verkooptrucs en agressiviteit tegen potentiële klanten. Waar ondernemers in het verleden nog wel eens wegkwamen met feitelijk juiste informatie, maar een misleidende presentatie, worden consumenten nu ook tegen dat soort praktijken: Essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over de aankoop te nemen mag je niet weglaten, verborgen houden of onduidelijk weergeven.

Wat zijn de consequenties?

De aangescherpte maatregelen zijn opgesteld aan de hand van de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Hierdoor is het voor internationale ondernemers eenvoudiger om grensoverschijdende handel te drijven, aangezien niet meer voor elk land uitgezocht hoeft te worden welke regels gelden. De wet geldt niet voor handelsverkeer tussen bedrijven. Je kunt jezelf dus niet beroepen op deze wet wanneer je wordt misleid door een andere ondernemer. Laat je daarom altijd goed voorlichten door je leveranciers.