Welke Belgische markten bieden meeste ondernemerskansen?

Een overzicht van de huidige kansrijke sectoren in België

11 december 2015

Je wilt als ondernemer uitbreiden naar het buitenland. Voor welk land kies je dan? In België liggen op veel markten kansen voor Nederlandse ondernemers.

Business Guide België

Net als in veel andere (west-)Europese landen verschuift het zwaartepunt van de Belgische economie van de industrie naar diensten. België heeft te kampen met veel leegstaande fabrieken. Toch zijn er ook nog veel kansen voor ondernemers die zich bewegen in de industriële sector, zo is de Antwerpse haven met zijn bijbehorende industrie springlevend. Een overzicht met daaronder een korte toelichting per sector vind je hieronder:

 • Bouwsector

 • Vervoer en Logistiek

 • Lucht-en ruimtevaart

 • Auto-en transportmiddelenindustrie

 • (Petro-)chemie

 • Ict

 • Waterzuivering

 • Wellness

 • Milieutechnologie

 • Medische sector/thuiszorg

Bouwsector

De bouwsector is de afgelopen jaren harder gegroeid dan de rest van de Belgische economie. Als je onderneming zich in één of meerdere van de vier deelmarkten opereert, zijn er dus goede kansen van slagen. De deelmarkten zijn:

 • Woningen

 • Niet-residentiële bouwkunde

 • Burgerlijke bouwkunde

 • Bouwmatrialenhandel

Vervoer en logistiek

België is op het gebied van vervoer en logistiek een nog grotere speler dan Nederland. België vormt een logistiek knooppunt van wegen, waterwegen en luchtverkeer. Met name Antwerpen en Luik trekken steeds meer buitenlandse bedrijven aan.

Lucht-en ruimtevaart

De lucht-en ruimtevaartindustrie is de afgelopen 15 jaar sterk gegroeid. Mede door de sterke groei van met name prijsvechters groeit de vraag naar diensten rond luchthavens.

Auto-en transportmiddelenindustrie

België is een grote producent van auto’s. Zowel productie als onderzoek wordt gedaan op Belgische bodem. De laatste jaren verkeert deze sector in zwaar weer, doe dus goed onderzoek naar de kansen voor je bedrijf.

(Petro-)chemie

De Antwerpse haven is de tweede haven in de wereld (na Housen, Texas) op het gebied van petrochemie. Deze branche wordt gekenmerkt door een netwerk van middelgrote en kleine bedrijven en biedt dus ook kansen aan de Nederlandse ondernemer.

ICT

Het aandeel van de ICT-sector in het BNP groeit. In deze sector zijn samenwerkingsverbanden met Belgische ondernemingen een pré.

Waterzuivering

België heeft een achterstand op het gebied van waterzuivering ten opzichte van de rest van Europa. Er is dan ook vraag naar ondernemingen die zich richten op verbetering, modernisering en onderhoud van waterzuiveringsinstallaties.

Wellness

Deze sector is sterk groeiende. Aanverwante secotren als fitness, cosmetica en voedingsmiddelen en –supplementen profiteren ook van de groeiende focus op welzijn en gezondheid.

Milieutechnologie

Ook in België is milieutechnologie hot, en de verwachting is dat onder invloed van steeds strengere regelgeving dit zo zal blijven. Voor deze sector zijn mogelijk ook subsidies aan te vragen.

Medische sector/thuiszorg

De private sector heeft een aandeel van 65% in de Belgische gezondheidszorg. De Belgische medische branche staat open voor buitenlandse medische producten.

Bron: EVD