Hoe kies ik de juiste ondernemingsvorm in China?

Welke entiteiten zijn er voor buitenlandse ondernemers in China

Het is absoluut goed te regelen om een bedrijf in China op te richten. Voordat je dit doet, is het wel essentieel om je stevig te laten informeren welke bedrijfsvorm bij jou als ondernemer past. Er zijn namelijk grote onderlinge verschillen.

De Chinese wet staat een aantal ondernemingsvormen toe voor buitenlandse bedrijven die zich in het land willen vestigen. Om te bepalen welke ondernemingsvorm voor jouw plannen om te ondernemen in China de juiste is en hoe je deze registreert, kun je contact opnemen met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Peking en de Benelux Chamber of Commerce (BenCham).

De drie meest voorkomende ondernemingsvormen zijn:

1. De representatieve office (RO)

Dit is de meest laagdrempelige en goedkope manier om je in China te vestigen. De RO fungeert als een vertegenwoordiger of liaisonkantoor. Activiteiten die een RO kan ondernemen zijn het uitvoeren van marktonderzoek, het leggen van contacten, toezicht op het productieproces, keuren van producten, monitoren van inkoop, en administratie. Wat niet is toegestaan, is dat de RO zich direct bezighoudt met winstgevende zaken en of transacties, zoals rechtstreeks factureren voor diensten of verkoop in China. Dat moet het buitenlands bedrijf zelf doen.

2. De joint-venture (JV)

Samenwerken met een Chinese partner in een JV biedt de mogelijkheid te profiteren van de bestaande expertise en infrastructuur. Binnen een JV gaan de deelnemers samen een contractuele relatie aan of richten een nieuw bedrijf of. De bedrijfskosten worden onderling verdeeld. Nederlandse bedrijven profiteren in een JV van lage loon- en productiekosten en een potentieel groot Chinees marktaandeel.

3. De wholly foreign owned enterprise (WFOE)

De WFOE is een volle Chinese dochter van het buitenlandse moederbedrijf. Kenmerkten zijn dat de WFOE volledig met buitenlands kapitaal is opgericht, onder buitenlandse controle valt en geen Chinees eigendom kent. Anders dan bij een JV is er geen bemoeienis van Chinese partners. Merken en intellectueel eigendom vallen onder het internationaal recht. Tot slot wordt de WFOE belast volgens de lokale wetgeving. Dit maakt het tot een populaire ondernemingsvorm boor veel buitenlandse ondernemers die in China willen produceren en vervolgens exporteren.

Hong Kong

Verken ook de mogelijkheden om je bedrijf in Hong Kong te vestigen. Hong Kong biedt namelijk als vestigingsplaats de volgende voordelen boven mainland China: geen deviezencontrole, geen minimumkapitaal vereist en belasting wordt alleen geheven over inkomsten die in Hong Kong zelf zijn ontstaan. Lees op pagina 23 van het boekje China & Hong Kong welke extra belastingvoordelen er voor een aantal ondernemingsvormen gelden.

International Business Coach

Laat je op alle mogelijke manieren voorlichten voordat je definitief kiest voor een ondernemingsvorm. Bijvoorbeeld door het boekje China & Hong Kong Onbegrensde mogelijkheden van MKB-Nederland en ABN Amro te lezen. Of schakel via MKB Servicedesk de diensten van een International Business Coach in. De coach helpt je door het moeras aan internationale regelgeving. Hij weet de weg bij organisaties zoals Agentschap NL, de Kamer van Koophandel, Ministeries en Ambassades. Agentschap NL heet voortaan RVO Het ‘welbekende’ Agentschap NL is per 1 januari 2014 met de Dienst Regelingen (DR) een samenwerking aangegaan. Wat dienstverlening betreft wijzigt er niet veel, alleen moet u nu bij een ander loket aankloppen, namelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat vind je van dit artikel?