Ondernemen in België, hoe werkt dat?

Grijp de kansen van het ondernemen bij onze zuiderburen

belgie vlag

Wanneer je bedrijf groeit, kan dat ook richting het buitenland. Duitsland is populair. Maar ook België is aantrekkelijk. Dichtbij, en in de meeste gevallen kun je gewoon Nederlands praten. Maar wat zijn de aandachtspunten?

Cultuurverschillen

Veel Nederlandse ondernemers concentreren zich op het Nederlands taalgebied in België. Daarbij komt het vaak voor dat de cultuurverschillen onderschat worden. Het feit dat er dezelfde taal wordt gesproken, betekent namelijk niet dat er geen mentaliteitsverschillen zijn. Enkele voorbeelden van cultuurverschillen:

 • Belgen stellen zich over het algemeen bescheidener opstellen dan Nederlanders. Probeer je eigen houding daaraan aan te passen, om te voorkomen dat je betweterig of arrogant overkomt.

 • Persoonlijk, face to face-contact wordt erg op prijs gesteld bij het opbouwen van een goede relatie. Breng dus regelmatig een bezoek aan je handelspartners

 • Veel zaken worden tijdens het eten geregeld, bijvoorbeeld tijdens een (uitgebreide) lunch.

Wetten en Regels

Een aantal belangrijke wetten en regels waar veel ondernemers mee te maken hebben.

 • In België is een Eurovergunning voor internationaal wervervoer verplicht. Je kunt de vergunning aanvragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). 

 • België hanteert andere BTW-tarieven dan Nederland. Het normale tarief is 21%. Voor bepaalde energiebronnen geldt een tarief van 12%. Voor landbouwproducten, bepaalde voedingsmiddelen en geneesmiddelen, boeken en tijdschriften geldt een tarief van 6%

 • De Europese Unie is van grote invloed op de wet-en regelgeving van de EU-landen. Verschillende landen kunnen echter in verschillende fases van de invoering van bepaalde wetten zitten. Ook kan er in de uitwerking verschil zitten. De website RVO.nl biedt een overzicht van de wetten waarmee ondernemers veel in aanraking komen.

 • Buitenlandse ondernemingen moeten zich verplicht aanmelden bij Limosa.

Interessante investeringsfaciliteiten

België kan een zeer interessante uitbreiding van je afzetmarkt zijn. In België kunnen buitenlandse bedrijven aanspraak maken op dezelfde investeringsfaciliteiten als binnenlandse bedrijven. De staatsinrichting is anders dan in Nederland, houd daarmee rekening bij het aanvragen van dergelijke faciliteiten. Zo worden financiële faciliteiten door de gewesten geregeld en fiscale maatregelen door de federale overheid.

Bepaalde ondernemingsvormen  kunnen profiteren van gunstige belastingsvoorwaarden. Het betreft de volgende drie ondernemingsvormen:

 • Coördinatiecentra; vooral geschikt voor financiële diensten en dienstverlening in het algemeen voor  multinationals.

 • Distributiecentra; België profileert zich meer en maar als distributieland

 • Servicecentra; zoals callcentra

Afhankelijk van de regio waar je je Belgische activiteiten wilt vestigen, kan je ondersteuning krijgen bij het starten van je activiteiten van verschillende overheden:

Krimpende industrie, groeiende dienstensector

Net als in veel andere (west-)Europese landen verschuift het zwaartepunt van de Belgische economie van de industrie naar diensten. België heeft te kampen met veel leegstaande fabrieken. Toch zijn er veel kansen voor ondernemers die zich bewegen in de industriële sector, zo is de Antwerpse haven met zijn bijbehorende industrie springlevend.

Tips bij het betreden van de Belgische markt

 • Neem deel aan een handelsmissie. Dit is een goed startpunt om je te oriënteren op de Belgisch markt, en de noodzakelijke contacten op te doen.

 • Onderhoud de contacten goed doormiddel van een telefonische of schriftelijke follow up.

 • Neem deel aan vakbeurzen om je netwerk verder te vergroten.

 • Wees goed voorbereid, denk bijvoorbeeld ook aan een haalbaarheidsonderzoek, eventueel door studenten.

 • Laat jezelf goed voorlichten over de dienstverlening van tussenpersonen.

Wat vind je van dit artikel?