Export naar China: welke kansen liggen er in 2021?

Exportbelang groeit al jaren

shanghai-container-terminal-china-export-import-handel

Export van goederen vanuit Nederland naar China kan lucratief zijn voor Nederlandse ondernemers. Chinese consumenten en bedrijven hebben steeds meer te besteden en kopen graag Europese kwaliteitsproducten. Hoe zien de recente exportcijfers eruit en waar liggen kansen voor Nederlandse ondernemers bij het exporteren van producten naar China?

Wat allereerst opvalt bij de handel tussen Nederland en China, is vooral het enorme verschil tussen import- en exportwaarde. Waar Nederland in 2020 voor ruim 91 miljard euro aan Chinese goederen invoerde, stak de export naar China daar schril bij af met 15,7 miljard euro. En dat terwijl China met bijna 1,4 miljard inwoners een enorme potentiële afzetmarkt vormt. Daar zit meer in, zou je denken. 

Handelstekort met China

Maar dat op het oog enorme handelstekort (importwaarde minus exportwaarde) blijkt in de praktijk nog wel mee te vallen. Het is in de eerste plaats het gevolg van de positie van Nederland als logistieke hub voor West-Europa. Via de havens van Rotterdam en Amsterdam wordt het overgrote deel van de ingevoerde Chinese goederen namelijk direct doorgevoerd of uitgevoerd naar een ander land. In 2019 was maar 18% van de uit China geïmporteerde spullen bestemd voor de Nederlandse markt, 82% ging direct op transport richting andere landen.

Export naar China steeg snel

De export vanuit Nederland naar China is snel gestegen de afgelopen decennia. In 1980 was het Nederlandse exportbelang in China nog maar 0,2%. In 2019 exporteerde Nederland voor 12,8 miljard euro naar China, een exportbelang van 2,5%. In 2020 steeg het Nederlandse exportbelang in China zelfs met bijna 3 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder, ondanks de heftige coronacrisis in 2020 en krimpende overall-exportcijfers. 

Wat wordt geëxporteerd vanuit de EU en NL naar China?

Chinezen zijn vooral geïnteresseerd in Europese producten van hoge kwaliteit (microchipmachines, babymelkpoeder, geneesmiddelen) en spullen en merken met een sterk imago en een bepaalde statuswaarde (Duitse auto’s, luxe modemerken, Franse wijn etc.).

Populairste Nederlandse exportproducten in China in het eerste kwartaal van 2020

ProductsoortExportwaarde 2020 *Verschil t.o.v. 2019 *
Machines1140+289
Babymelkpoeder486+72
Varkensvlees334+195
Geneesmiddelen169+68
Kunststof (grondstof)150-9
Industrieel afval140-167
Instrumenten en apparaten94-35
Auto’s72-25
Vis68+4
Melk/melkproducten53+1

* In miljoenen euro's (bron: CBS)

Vooruitzicht voor export naar China

Omdat de Chinese bevolking steeds meer te besteden heeft, komen dure Europese kwaliteitsproducten voor een toenemend aantal Chinezen binnen bereik. In 2020 mocht zo’n 40% van de inwoners van China zich rekenen tot de middenklasse. Daarbij groeit ook het aantal rijke Chinezen snel. Deze ontwikkelingen op de Chinese markt zijn gunstig voor het exporteren van luxe consumptiegoederen en voedingsmiddelen van Nederland naar China. 

Voedingsmiddelen 

Omdat Nederland in China een uitstekende reputatie heeft op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid, liggen er ook kansen op het exporteren van voedingsmiddelen. De enorme populariteit van Nederlands babymelkpoeder en varkensvlees in China zijn sprekende voorbeelden. Ook Nederlandse biermerken, margarine, verzorgingsproducten en kleinschalige nicheproducten doen het goed in China. Voor de export van meer van dat soort specialistische consumentenproducten naar China is de komende jaren waarschijnlijk nog ruimte.

Hightech-economie 

Daarnaast ontwikkelt de Chinese economie zich snel van een arbeidsintensieve, lowtech maak-economie naar een veel innovatievere hightech-economie. De Chinese overheid investeert duizelingwekkende bedragen in deze transitie. Het schept kansen voor Nederlandse bedrijven die bijvoorbeeld hightech machines of apparaten maken of onderdelen voor zulke machines en apparaten produceren. Denk aan gespecialiseerde machines voor voedselbereiding of landbouw, of aan medische apparatuur.

Lees ook: 9 tips voor zakelijk succes in China

Tip 1: Guanxi

Voor zakendoen in China is het van groot belang goede relaties op te bouwen en te onderhouden. Als je zaken wilt doen in China, moet je eerst vrienden maken. Blijf je een vreemdeling, dan zijn er geen gezamenlijke belangen en hoeft niemand rekening met elkaar te houden. Ontstaat er een vriendschap, guanxi, dan kun je iets voor elkaar betekenen.

Tip 2: Lokale overheden

Denk bij het opbouwen van relaties niet alleen aan mogelijke handelspartners, maar ook aan (lokale) overheden en aan instanties als de Chinese Kamers van Koophandel en brancheorganisaties.

 Tip 3: Begroeting

Handen schudden is een algemeen geaccepteerde begroeting. Na de begroeting wissel je direct visitekaartjes uit. Cadeautjes worden bij een eerste bezoek niet verwacht, maar wil je ze toch geven, verdiep je er dan in wat passend is en op prijs wordt gesteld.

Tip 4: Chinees visitekaartje

Visitekaartjes uitwisselen is in China een belangrijk ritueel. Zorg ervoor dat je altijd een visitekaartje met een Chinese vertaling meeneemt. Doe je dit niet, dan is de kans op succes meteen al verkeken. Het wordt als zeer onbeleefd ervaren als je een visitekaartje in het Nederlands geeft aan je potentiele Chinese zakenpartner. Als teken van respect overhandig je je kaartje met twee handen. Ook een kaartje in ontvangst nemen doe je met twee handen. Je wordt geacht het even te bestuderen voordat je het opbergt of voor je op tafel legt. 

Tip 5: Familienaam

In China gebruikt men eerst de familienaam, dan de voornaam. Spreek de mensen aan met hun familienaam, niet hun voornaam. Titels zijn belangrijk. Heb je ze? Vermeld ze op je kaartje. Schrijf je Chinese relaties aan? Gebruik hun titel.

Tip 6: Entertainment

Entertainment vormt een deel van de Chinese zakencultuur. Bereid je voor op lang tafelen, drinken en karaoke zingen. Dergelijke bijeenkomsten zijn bedoeld om relaties op te bouwen of in stand te houden. Je wordt geacht het gesprek luchtig te houden. Praat niet over zaken en vermijd politiek gevoelige kwesties als de situatie in Tibet.

Tip 7: Rekening delen? Not done! 

De rekening delen in een restaurant? Dat is not done. De uitnodigende partij bestelt het eten en betaalt de rekening.

Tip 8: Gezichtsverlies

Beleefdheid gaat voor alles in China. Voor een Chinees is de waarheid niet absoluut, maar relatief. Chinezen willen niet dat jij gezichtsverlies lijdt. Daarom vertelt hij uit beleefdheid liever wat jij wilt horen, dan de waarheid. Andersom lijdt een Chinees zelf ook niet graag gezichtsverlies. Corrigeer dus nooit iemand in het bijzijn van anderen.

Tip 9: Tolk

Communicatie is vaak een probleem door de taal. Chinezen spreken vaak geen Engels. Je kunt het best een tolk meenemen naar besprekingen. Zorg voor een tolk die jouw positie begrijpt en steunt, maar die ook de lokale gebruiken kent. En weid hem in in het belangrijkste jargon uit jouw branche. Dat vergemakkelijkt de communicatie en leidt sneller tot daadwerkelijk zakendoen.

Lees ook: Export naar China: wat zijn de kansen in 2021?

Wat vind je van dit artikel?

Michiel van de Peppel

Auteur

Michiel van de Peppel

Michiel is een veelzijdige tekstschrijver met ervaring in de journalistiek, marketingcommunicatie en PR. Hij schrijft graag over ondernemerschap, ook vanuit zijn eigen ervaring. Sinds 2011 runt hij zijn eigen communicatiebureau: WYZYN COMMUNICATIE in Amersfoort. In 2021 kwam daar Consortius bij, een gespecialiseerde service voor wetenschapscommunicatie. Kortom: Michiel is een ondernemende duizendpoot, net zoals de meeste MKB-ondernemers. Zijn doel: lekker leesbaar en onderscheidend informeren, waar mogelijk met enige diepgang.