De drank- en horecavergunning: de kroegbaas

Aan welke specifieke eisen moet je voldoen?

15 augustus 2012

Als eigenaar en leidinggevende van een zaak die een drank- en horecavergunning aanvraagt moet je aan een hoop eisen voldoen. In dit artikel worden deze eisen besproken.

De leidinggevende moet voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning aan de volgende eisen voldoen:

  • De leidinggevende voldoet aan de zedelijkheidseisen o.b.v. het Besluit eisen zedelijk gedrag

  • De leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht over sociale hygiëne o.b.v. het Besluit Kennis Sociale Hygiëne

Zedelijkheidseisen:

Dit houdt in dat een leidinggevende de laatste vijf jaar niet mag zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan zes maanden of een geldboetes van 500 euro of meer heeft moeten betalen wegens overtreding van artikel 8 Wegenverkeerswet. Dit zijn de twee belangrijkste eisen.

Sociale hygiene

Sociale hygiene heeft onder andere betrekking op de kennis en inzicht over alcoholgebruik, soft- en harddrugs, geneesmiddelen, gokken en verslaving. Bij sportverenigingen hoeven echter niet alle bestuurders van de stichting of vereniging in het bezit te zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne. In dergelijke gevallen dient een bestuursreglement te worden opgesteld dat aan een aantal eisen moet voldoen. Daarbij hoeft niet iedere bestuurder het bezit te zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne. Onder omstandigheden zijn er mogelijkheden om een regeling te treffen ten behoeve van directeuren die zich niet met de bedrijfsvoering bemoeien en ook niet in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne.