Sloop- en kapvergunning

Informatie over kap- en sloopvergunning

15 augustus 2012

De eisen voor een sloop- of kapvergunning worden door de gemeente bepaald, maar er zijn wel enkele zaken waar je rekening mee moet houden bij je aanvraag.

Sloopvergunning

De eisen van een sloopvergunning worden per gemeente bepaald. Over het algemeen zijn er twee redenen waarom gemeenten een sloopvergunning voorschrijven:

  • als er meer dan tien kubieke meter sloopafval zal zijn en/of

  • als er asbest moet worden verwijderd

De rest van de criteria kan je bij je eigen gemeente opvragen. Daar wordt gekeken naar de openbare orde, gezondheid, veiligheid en het tegengaan van ongewenste afbraak. Naar aanleiding van deze criteria kijken ze of je in aanmerking komt voor een sloopvergunning, als je er al een nodig hebt. Vergeet niet dat als je gaat verbouwen en daarvoor dingen wilt slopen, je ook gewoon een sloopvergunning nodig hebt. Bij twijfel, neem altijd contact op met de gemeente. Als je sloopwerkzaamheden wilt verrichten aan een bouwwerk dat op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst staat, dan moet je niet alleen een sloopvergunning aanvragen, maar ook een vergunning op grond van de Monumentenwet of de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.

Kapvergunning

Je hebt een kapvergunning nodig als je een boom op eigen terrein wilt gaan kappen. De eisen van deze vergunning verschillen per gemeente. Elke gemeente kent een ondergrens. Als de omtrek van de boom onder een vooraf bepaald aantal centimeters ligt, mag je zonder vergunning kappen. Omdat dit per gemeente verschillend is, kunnen we hier geen algemeen advies geven. Laat je hierover goed inlichten. Als je zonder vergunning kapt, kan je dat een flinke boete opleveren. Je kunt bij je eigen gemeente een kapvergunning aanvragen. Meld altijd de locatie van de boom op het perceel en de boomsoort. Alleen als je eigenaar van de boom bent, kan je een kapvergunning aanvragen. Ben je geen eigenaar van de boom, dan kan je de eigenaar verzoeken je te machtigen om de aanvraag in te dienen. Dit kan je allemaal aangeven op het aanvraagformulier. Overigens heeft ook de gemeente een kapvergunning nodig, ze kunnen niet zomaar bijvoorbeeld een boom aan de kant van de weg verwijderen.