Welke verzekeringen heb ik nodig voor mijn bedrijf?

Checklist bij belangrijkste risico's

25 maart 2020

Er zijn zo veel verschillende verzekeringen, dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Welke bedrijfsverzekeringen moet je als ondernemer afsluiten voor jouw zaak?

Verzekeringen voor je bedrijfspand

Door een storm, brand of inbraak kan je bedrijfspand grote schade oplopen. Je kunt je verzekeren tegen schade aan je pand, maar ook tegen schade aan computers en elektronica. Je leest er meer over in het artikel: Welke verzekeringen heb ik nodig voor mijn bedrijfspand? In dit artikel vind je informatie over onder andere een brandverzekering,  een gebouwenverzekering en een elektronicaverzekering.

Verzekeringen voor bedrijfscontinuïteit

Naast de fysieke schade aan je pand, inventaris en goederen, kunnen ook bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Dit kan (tijdelijk) inkomstenverlies tot gevolg hebben. Om je bedrijf zo snel mogelijk operationeel en bereikbaar te krijgen moet je soms veel kosten maken. Een bedrijfsschadeverzekering dekt vrijwel al deze kosten. Ook de reconstructiekosten (kosten die je maakt voor het herstel van administratie en het opbouwen van het klantenbestand) vallen hieronder.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

  • Het kan zijn dat je met je bedrijf directe materiële of financiële schade toebrengt aan derden of aan eigendommen van derden. Deze schade wordt gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

  • Een andere categorie van schade is zuivere vermogensschade. Dit is de schade die een derde lijdt door het missen van inkomsten. Als je een adviserend beroep of bedrijf hebt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringvan toepassing.

  • Voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders bestaat er een speciale bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Bestuurders worden in toenemende mate persoonlijk aansprakelijk gesteld. Dat kan een flinke aanslag betekenen op het privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dit risico goed verzekerd.

Bedrijfsrechtsbijstand

Gelijk hebben en gelijk krijgen is helaas niet altijd hetzelfde. Als je een conflict krijgt met een personeelslid, klant of leverancier, kunnen de kosten voor een advocaat soms hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering voor je bedrijf ben je verzekerd van juridisch advies.

Vervoer en transport

Een auto van de zaak, bestelauto of -bus, vrachtauto en werkmaterieel zoals een heftruck kun je verzekeren met een verzekering voor vervoer. Ook het transport van goederen kun je verzekeren met een goederenverzekering.   

Zorgverzekering

Als ondernemer heb je natuurlijk ook een zorgverzekering nodig. Er is weinig verschil met een normale zorgverzekering, alleen de inkomensafhankelijke bijdrage is lager op de polis van een ondernemer. Als ondernemer kun je je ook aansluiten bij een collectief. Collectief verzekeren levert vaak flinke kortingen op.

Ook kun je als ondernemer kiezen voor een collectieve zorgverzekering voor je personeelsleden. Je leest er meer over in het artikel: Hoe regel ik een collectieve zorgverzekering?'

AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dekt de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor ondernemers. Lees er meer over in het artikel: Wat is een AOV voor zelfstandige ondernemers?.

Tips om de premies van je bedrijfsverzekeringen laag te houden:

  • Veel verzekeraars hebben korting voor startende ondernemers, vraag ernaar bij je tussenpersoon of verzekeraar

  • Bundel je verzekeringen in één pakket, vaak krijg je dan korting op de premie.