Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Alle relevante zaken voor een goed businessplan op een rij

23 december 2020

Met een goed ondernemingsplan kun je een bank of investeerder overtuigen om jouw bedrijf te financieren. Een checklist wat er in je businessplan moet staan.

Whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Voor meer informatie over de algemene opbouw van een businessplan ga je naar ‘hoe stel ik een businessplan op?’

Introductie

 • Naam en juridische vorm van je onderneming

 • Vestigingsplaats

 • De behoefte waarin je bedrijf voorziet

 • Wat wil je realiseren? Wat zijn de concrete doelstellingen?

 • Hoe wil je dit realiseren?

 • Succesfactoren: waarom zal jouw bedrijf succesvol zijn?

 • Waarom leg je het plan aan de ontvanger voor? Voor krediet, advies, of kapitaalsverhoging?

 • Financiële vooruitzichten: wat is de verwachtte omzet, winst, kasstroom en rendement?

 • Financiële middelen: welke financiële middelen zijn er nodig voor investeringen, bedrijfskapitaal en aanloopverliezen?

 • Hoe hoog ligt het verwachtte marktaandeel en wat is het marktsegment waar je je op richt?

 • Wanneer verwacht je te starten?

Beschrijving van je onderneming

 • Datum van oprichting van je onderneming

 • Juridische vorm van je onderneming

 • Handelsregister- en BTW-nummer

 • Autonomie en onafhankelijkheid van je onderneming (verwijs naar de statuten en jaarverslagen in de bijlage)

 • Identiteit van de oprichters en beschrijving van het aandeelhouderschap sinds oprichting tot aan nu

 • Achtergrond van het dagelijks bestuur van je onderneming (verwijs naar CV in de bijlage)

 • Mijlpalen en belangrijke fases in de ontwikkeling van je onderneming

 • Overzicht van de producten en diensten die je nu al aanbied (noem ook de afzetgebieden)

 • (Verwachte) omzetcijfers en het balanstotaal, laat zien welk resultaat je verwacht of wat het resultaat van je onderneming de afgelopen jaren was

 • Personeelsstructuur en de sterkte van je personeel

Voorstelling van het nieuwe product of de nieuwe dienst

 • Een omschrijving waarin je de sterke en zwakke punten van bestaande, vergelijkbare producten toelicht

 • De kenmerken van het nieuwe product of de nieuwe dienst en leg uit waarin het vernieuwende karakter ligt

 • Licht toe aan welke behoefte van de gebruiker het nieuwe product of de nieuwe dienst voldoet

Marktanalyse en marketing

 • Bedrijfstak / branche

  • Tot welke bedrijfstak behoort mijn onderneming?

  • Hoe groot is de bedrijfstak nu?

  • Welke zijn de belangrijkste karakteristieken ervan?

  • Wie zijn je belangrijkste klanten en is hierin een verloop merkbaar?

  • Wat zijn de voornaamste toepassingen van je product of dienst?

  • Wat zijn de trends in je bedrijfstak?

 • Doelmarkten

  • Wat is de aard van bestaande en potentiële klanten en wat is hun marktgedrag?

  • Welke marktsegmenten ga je betreden?

  • Wat is het unique selling point van je product of dienst?

 • Concurrenten

  • Hoe groot is je huidig marktaandeel? Hoe stabiel en geconcentreerd is dit marktaandeel? Is er een trend in de evolutie ervan?

  • In welk levenscyclusstadium bevinden de belangrijkste producten zich? Hoe evolueren hun prijzen en marges?

  • Wie zijn de concurrenten voor je (nieuwe) product of dienst?

  • Hoe doorstaat je onderneming de vergelijking met de concurrenten?

  • Met welke concurrentie heeft elke productlijn of dienst te kampen?

  • Kan je product of dienst zich meten met andere producten of dienstverleners?

  • Zal de concurrentie je proberen van de markt te dringen?

  • Is er een marktleider of trendsetter in de sector?

 • Klanten

  • Wie zijn je toekomstige klanten? Maak een gesementeerde doelgroepbeschrijving

  • Wat heb je ze al laten zien van je product of dienst? Wat waren hun reacties?

 • Marketing

  • Wat is je marketingstrategie?

  • Via welke kanalen denk je het product of de dienst te leveren?

  • Wat ga je doen ter promotie van je product? 

Onderzoek en ontwikkeling

 • In welk stadium bevindt de technologie van je bedrijf zich?

 • Zijn er voldoende maatregelen genomen voor de juridische bescherming van de technologie zoals octrooien, auteursrechten en know-how-overeenkomsten? Hoe doeltreffend zijn de octrooien?

 • Zijn er ondernemingen met een verder gevorderde technologie en zo ja, worden er inspanningen geleverd om minstens op hetzelfde niveau te geraken en zo mogelijk de concurrentie steeds een stap voor te blijven?

 • Bestaan er bijkomende mogelijkheden ter bescherming van je technologieën door bijvoorbeeld productiesnelheid of geheimhouding van de productspecificiteit?

 • Worden er nieuwe technologieën ontwikkeld die toepasbaar zullen zijn binnen korte termijn en zijn er factoren die hun ontwikkeling of toepassing in de weg staan?

 • Wat zijn de voornaamste onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en de hieraan verbonden risico’s?

 • Is er bijzondere wet en regelgeving van toepassing op de producten en technologieën?

Technische haalbaarheid

 • Welke onderdelen kun je binnen je bedrijf zelf afhandelen, en wat moet je uitbesteden?

 • Is er een schaalvoordeel, waarbij je de kosten kunt drukken door productie op grote schaal?

 • Kan je de administratie samen met andere bedrijfstakken organiseren?

 • Kun je met de huidige infrastructuur verder werken of zul je moeten uitbreiden?

 • Welke investeringen moet je doen om de juiste productiecapaciteit te bereiken?

 • Welk tijdsschema houdt je aan?

 • Hoe afhankelijk is de onderneming van externe factoren, zoals de bevoorrading van grondstoffen, onderaanneming of toelevering en zijn hiervoor back-ups voorzien?

Personeel

 • Hoeveel mensen heb je nodig?

 • Welke kwalificaties moeten deze hebben?

 • Welke vergoedingen krijgen deze mensen?

 • Hoe ziet je organogram eruit?

Netwerk

 • Wie zijn je partners?

 • Wie zijn je leveranciers?

 • Welke coalities of samenwerkingen ben je aangegaan of kun je nog aangaan?

Financiële planning

Bijlagen

 • Statuten van de onderneming

 • Technische gegevens over producten

 • Technologie en productie

 • Marktstudie

 • Marketingplan

 • Organogram (schematisch voorgesteld)

 • Curriculum vitae van het management

 • Referentievermelding

 • Informatie over overeenkomsten met aanbieders

 • Jaarrekeningen van de laatste (vijf) jaren

 • Verslag van externe specialisten over de financiële vooruitzichten

 • Individuele personeelsinformatie met salariëring

 • Buitenlandse referenties

Whitepaper

Wil je meer weten over het maken van een ijzersterk ondernemingsplan? Download ons gratis whitepaper 'Hoe maak ik een ondernemingsplan?'