Alles over het verlaagde btw-tarief

Minder btw betalen voor renovatie- en herstelwerkzaamheden

06 augustus 2013

Vanaf 1 oktober 2010 hoeven ondernemers die renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren, slechts 6 procent btw door te berekenen aan hun opdrachtgever. Dit is een tijdelijke maatregel van de overheid om de bouw te stimuleren.

Het oude tarief van 19 procent komt daarmee tot 1 oktober 2011 te vervallen. Uiteraard zijn er ook een paar uitzonderingen. Deze worden verderop in het artikel besproken. Hoofdaannemers mogen het tarief doorberekenen aan hun opdrachtgever. Onderaannemers mogen op hun beurt weer het verlaagde tarief doorberekenen aan de hoofdaannemer. 

Wanneer mag ik 6 procent btw in rekening brengen?

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing:

 • als renovatie- of herstelwerkzaamheden in en aan een woning worden verricht. Het gaat hierbij om vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning;

 • als de woning minimaal 2 jaar oud is (na eerste ingebruikneming van de woning);

 • op garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen die zich op hetzelfde perceel als de woning bevinden;

 • op de arbeidskosten van de werkzaamheden, en geldt dus niet voor de materialen van de verbouwing;

 • op het aanbrengen van goederen in of aan een woning die van rechtswege eigendom worden van de eigenaar (keuken of cv-installatie).

Welke werkzaamheden vallen buiten de regeling? 

Voor de volgende werkzaamheden in en aan het huis geldt het verlaagde btw-tarief niet:

 • glazenwassen;

 • aanleggen en onderhouden van tuinen;

 • vervangen van gordijnen en zonwering;

 • leggen en onderhouden van vloeren en vloerbedekkingen, met uitzondering van (houten) vloeren die onderdeel uitmaken van de woning;

 • werkzaamheden van architecten ter voorbereiding van de renovatie- en herstelwerkzaamheden;

 • sloopwerkzaamheden die niets met renovatie en herstel van de woning te maken hebben. 

Uitzonderingen

De regeling eindigt op 1 oktober 2011. Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die tussen 1 oktober 2010 en 1 oktober 2011 worden afgerond. Wel moeten de werkzaamheden voor 1 juli 2011 zijn begonnen. 

Vragen?

Voor vragen over het verlaagde btw-tarief kun je contact opnemen met de Belastingdienst via 0800 - 0543.