Wat is het nut van een personeelsscan?

Sta eens stil bij de samenstelling van je personeelsbestand

29 november 2011

Als ondernemer moet je weten hoeveel kwaliteit je ‘in huis’ hebt. Ook is het zinvol de groeipotentie van je medewerkers in kaart te brengen. Dat kan met een personeelsscan.

Als ondernemer ben je altijd druk. Toch is het goed af en toe stil te staan bij de samenstelling van je personeelsbestand. Misschien wil je als mkb-ondernemer groeien. Je moet dan wel weten wat voor kwaliteit je in huis hebt. En welke medewerkers kunnen doorstromen naar de sleutelposities van je toekomstige organisatie.

Personeelstekort in de toekomst

Ook met het oog op de toekomstige nog grotere personeelstekorten is een personeelsscan nuttig. Misschien heb je een flink aantal oudere collega’s in dienst. Ben je voorbereid op dit verlies aan kennis? Kun je collega’s doorschuiven naar de straks open plek(ken). Zo ja, wie? Moet je misschien tijdig gaan werven? Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Behouden van personeel

Behoud van personeel speelt ook een rol. Als je je bewust bent van de mensen die potentie hebben, dus verder willen groeien, kun je daarop in spelen. Praat over hun perspectieven. Zo hou je potentiele kennis vast. Zo voorkom je dat ze overstappen naar de concurrent.

Een 'foto' van je personeelsbestand

Een personeelsscan is een scan of een ‘foto’ van je personeelsbestand. Met zo’n personeelscan krijg je in een oogopslag een beeld van zowel de aanwezige als potentiele kwaliteiten van je team. Je legt er zwaktes en sterktes mee bloot. Zo kun je iets doen aan de ‘gaten’ in de kwaliteiten van je organisatie.

Beeld van potentieel

Maar je krijgt ook een beeld van het potentieel. Wat is er nog mogelijk voor individuele medewerkers? Welke mensen hebben meer in huis dan ze nu laten zien? Wat is hun groeipotentie?  Zo kun je aansturen op gewenste personele bewegingen door het inzetten van functionerings- en loopbaangesprekken. Zo stuur je aan op nog betere prestaties en haal je meer rendement uit je medewerkers.

Een personeelsscan is nadrukkelijk een momentopname. In de ideale situatie maak je geregeld, liefst elk jaar, een scan. Hoe maak je zelf een personeelsscan? Je kunt ook terecht bij verschillende aanbieders van personeelsscan.

Auteur

redactie - Ellis Emeis