Eind opsparen wettelijke vakantiedagen

Werknemers moeten voortaan binnen anderhalf jaar vakantiedagen opnemen

26 mei 2011

Een werknemer die zestig dagen vakantie neemt omdat hij zijn wettelijke vakantiedagen drie jaar lang heeft opgespaard? Dat is verleden tijd. Vanaf volgend jaar moeten werknemers binnen anderhalf jaar hun wettelijke vakantiedagen opnemen.

De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel van minister Kamp om de regeling vakantiedagen te veranderen, aangenomen.

Nieuwe situatie

Voorheen konden werknemers hun wettelijke vakantiedagen vijf jaar bewaren, nu wordt dat anderhalf jaar. De wettelijke vakantiedagen van 2011 zijn dan bijvoorbeeld geldig tot juni 2012. Werknemers moeten hun dagen dus binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Dit geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun vakantiedagen op te nemen. Overigens kun je als werkgever deze vervaltermijn zelf verlengen in overleg met je werknemer.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Deze regeling geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen - zoals adv en extra verlofdagen - geldt nog steeds een verjaringstermijn van vijf jaar. 

Zieke werknemers

De nieuwe regeling voor de wettelijke vakantiedagen heeft ook gevolgen voor zieke werknemers. Met de oude regeling bouwden ze alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode, met de nieuwe regeling bouwen zieke werknemers ook in hun ziekteperiode het volledige aantal wettelijke vakantiedagen (20 per jaar bij een volledig dienstverband) op. Ook voor deze werknemers geldt dat deze dagen zes maanden na het opbouwjaar vervallen.

Waarom deze regeling?

Het kabinet heeft deze regeling in het leven geroepen om te stimuleren dat werknemers meer regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Nieky de Brouwer van MKB Adviseurs: 'Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen.'

Bereid je voor!

Om je als werkgever goed voor te bereiden op deze nieuwe regeling, is het volgens mkb adviseur Nieky de Brouwer zaak om je administratie aan te passen aan de nieuwe regeling. 'Maak daarin een onderscheid tussen de resterende vakantiedagen van voor 1 januari 2012 (met een verjaringstermijn van vijf jaar), de wettelijke vakantiedagen van na 2012 (met een vervaltermijn van anderhalf jaar) en bovenwettelijke dagen (zonder verjaringstermijn).' Een andere tip van Nieky: 'Maak duidelijke afspraken met je werknemers, bijvoorbeeld over de vakantieplanning. Zorg dat je die op tijd maakt.'

Bron: MKB-Nederland

Auteur

Lenneke Arts