Welke verlof- of pensioenregeling is het voordeligst?

Welke regeling kun je het beste kiezen?

06 september 2018

Er zijn drie belangrijke verlof- en pensioenregelingen: de levensloopregeling, de spaarloonregeling en het pensioensparen. Welke regeling het voordeligst is hangt af van een aantal factoren.

Waarom je een goed pensioen gewoon moet doen

Let op: de spaarloonregeling en de levensloopregeling zijn sinds 1 januari 2012 vervallen. Vitaliteitssparen vervangt deze regelingen.  

Wanneer is welke regeling het voordeligst?

Welke regeling het voordeligst is, hangt af van verschillende factoren:

  • Het belastingtarief dat van toepassing is

  • Het bedrag dat opzij gezet wordt

  • De pensioenopbouw

Wat is de levensloopregeling?

Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun salaris sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren

De levensloopregeling kunnen werknemers gebruiken voor elke vorm van onbetaald verlof, zoals langdurend zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof, educatief verlof, overig onbetaald verlof of verlof voorafgaand aan het pensioen. Een werknemer mag jaarlijks maximaal 12 procent het jaarlijkse brutoloon sparen. In totaal mag maximaal 210 procent van het bruto jaarsalaris worden gespaard. Als het tegoed is gebruikt, kan er weer opnieuw worden gespaard tot het maximum.

Lees hier meer over de levensloopregeling.

Wat is de spaarloonregeling?

Bij de spaarloonregeling mag een werknemer maximaal 613 euro per jaar sparen. Dit is een vast spaarbedrag. Met een spaarloonregeling kan een werknemer belastingvrij een deel van zijn of haar brutoloon sparen. Dit geld moet gestort worden op een bijzondere bankrekening.

Lees hier meer over de spaarloonregeling.

Wat is pensioensparen?

Veel werknemers hebben een pensioentekort. Werknemers die wat aan dit pensioengat willen doen kunnen kiezen om voor een pensioen te sparen. Met pensioensparen wordt er zeker voor een pensioen gespaard. Het geld dat je spaart is dus echt alleen voor een pensioen bedoeld, terwijl bij een levensloopregeling of spaarloonregeling andere vormen van verlof ook met het spaarpotje kunnen worden gefinancierd.

Welke regeling is nu het voordeligst?

Welke van de drie spaarvormen is nu het meest geschikt? Aan de hand van een aantal voorbeelden is gemakkelijk te zien in welke situatie je welke regeling het best kan kiezen.

  1. Storten van een bedrag tot 352 euro per jaar

  2. Storten van een bedrag van 613 euro per jaar

  3. Storten van een bedrag hoger dan 613 euro per jaar

Storten tot 352 euro per jaar

Bij een storting tot 352 euro per jaar maakt het fiscaal gezien niet uit of je kiest voor een levensloop- of spaarloonregeling. Bij storting in de levensloopregeling van een bedrag van 352 euro tegen een belastingtarief van maximaal 52% is een voordeel van 183 euro haalbaar. Hetzelfde geldt voor dit bedrag bij een storting in de spaarloonregeling.

Storten van 613 euro per jaar (de spaarloongrens)

Het bedrag van 613 euro is de spaarloongrens. Dit is het maximale bedrag wat jaarlijks door een werknemer gespaard mag worden. Bij het storten van dit bedrag is het afhankelijk van het belastingtarief welke regeling voordeliger uitvalt. Als het belastingtarief 30 procent bedraagt zijn de regelingen even voordelig. Bij een hoger belastingtarief zal de spaarloonregeling goedkoper uitvallen.

Storten van een bedrag hoger dan 613 euro per jaar

Bij een jaarlijks gespaard bedrag hoger dan 613 euro is het afhankelijk van het spaardoel welke regeling het voordeligst uitpakt. De spaarloonregeling is niet geschikt voor bedragen hoger dan 613 euro, de levensloopregeling en pensioensparen wel. Hier is het echt afhankelijk van het spaardoel welke regeling je het best kan kiezen. De levensloopregeling is een regeling om voor verlof te sparen, en pensioensparen is echt een oudedagsvoorziening.