Moet ik als kleine ondernemer btw betalen?

Maak gebruik van de kleineondernemersregeling (kor)

04 februari 2020

Als je als ondernemer niet zoveel verdient in een jaar, hoef je misschien helemaal geen btw af te dragen. Sterker nog, in sommige gevallen hoef je niet eens meer je omzetbelasting aan te geven bij de belastingdienst. Hoezo? De kleineondernemersregeling (kor) kan uitkomst bieden.

Normaal gesproken geef je als zelfstandig ondernemer elke maand, kwartaal of jaar je omzetbelasting (btw) door aan de belastingdienst. Als dat btw-bedrag over een heel jaar €1883 of lager is, kun je gebruik maken van de kleineondernemersregeling. Daarmee kun je het verschuldigde btw-bedrag aanzienlijk verlagen. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Vereisten

Je moet ten eerste een eenmanszaak (zzp’er) zijn of deel uitmaken van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma (vof). Daarnaast moet je voldoen aan je administratieve plichten voor de btw, zoals het regelmatig bijhouden van ontvangsten en het bewaren van facturen. Ook moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn of anders uitsluitend in Nederland diensten of goederen leveren.

Wat kan ik besparen?

Als je meer dan €1883 in een jaar aan btw zou moeten betalen, kun je helaas geen gebruik maken van de kleineondernemersregeling. Ben je minder dan €1345 schuldig aan btw, dan kun je het volledige btw bedrag aftrekken. Als je verschuldigde btw-bedrag over een jaar tussen de €1345 en €1883 ligt, moet je een rekensom toepassen. Trek het verschuldigde btw-bedrag af van 1883 en vermenigvuldig dat met 2,5. Vul de uitkomst van de rekensom in bij vraag 5D op je omzetbelastingformulier en de korting zal met je btw-bedrag verrekend worden.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Als kleine ondernemer hoef je niet elke maand of elk kwartaal belastingaangifte te doen. Als je denkt dat je in een jaar minder dan €1883 aan btw moet betalen, kun je een verzoek indienen om eens per jaar aangifte te doen. Denk je op basis van voorgaande jaren €1345 of minder te betalen aan btw, dan kun je volledige ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw aanvragen. Zo'n ontheffing houdt onder meer in dat je geen aangifte meer hoeft te doen. Je facturen moet je wel bewaren voor een eventuele controle. Een nadeel is dat je geen btw meer mag heffen over geleverde producten of diensten. Beide ontheffingen kun je schriftelijk aanvragen bij je lokale belastingkantoor.

Let op met verrekening voorbelasting

Als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling kun je mogelijk geen volledig beroep doen op verrekening van voorbelasting (aftrek van btw die door andere bedrijven aan jou in rekening is gebracht). Als het verschuldigde btw-bedrag kleiner is dan de voorbelasting, betekent dit een negatief saldo en dan mag er volgens de belastingdienst geen beroep gedaan worden op terugvordering.

Auteur

Raphael Klees