De nieuwe Arbowet

Wat is er vernieuwd?

15 december 2009

Per 1 januari 2007 is de nieuwe Arbowet ingegaan. Deze wet geeft de werknemer en werkgever meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij de invulling van het arbeidsomstandighedenbeleid.

De werkgevers en werknemers moeten bovendien samen afspraken maken waarop zij aan de zogenaamde ‘doelvoorschriften’ uit de nieuwe wet willen voldoen. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in de zogenaamde arbocatalogi.

Doordat de overheid meer overlaat aan de werkgever en werknemer, zal er meer ruimte voor maatwerk zijn, waardoor het arbobeleid effectiever is. Dit verbreedt het draagvlak en geeft meer zekerheid op de werkvloer op het gebied van veiligheid en gezondheid.  

Meer informatie is te vinden op: www.arbonieuwestijl.nl