Zes ondernemersvergunningen kunnen op de schop

Persbericht MKB Nederland en EZ

16 december 2009

MKB-Nederland en EZ dagen gemeenten uit vergunningen te schrappen MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans en staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken (EZ) stellen gemeenten voor om zes veelvoorkomende vergunningen te schrappen en waar nodig te vervangen door algemene regels. Op aangeven van de Tweede Kamer hebben MKB-Nederland en EZ samen een ‘Ondernemersgerichte APV’ (Algemene Plaatselijke Verordening) laten opstellen. De zes vergunningen kosten ondernemers nu maar liefst 8 miljoen euro per jaar aan administratieve lasten.

Het vervangen van vergunningen door algemene regels scheelt ondernemers en gemeenten veel werk. Afschaffen van precariorechten voor kleine objecten (kleiner dan 2 m2) levert gemeenten zelfs winst op, omdat de kosten voor de handhaving niet opwegen tegen de geringe bedragen die het oplevert. Gemeenten krijgen minder leges binnen maar besparen op de kosten voor vergunningverlening. ‘Vergunningen die worden geëist bij het plaatsen van een steiger, kosten 1500 euro per jaar terwijl ze altijd worden verleend zonder dat de gemeente de steiger ook maar toetst’, geeft Hermans als voorbeeld van regels die aangepast kunnen worden.

Voorstel in de ‘Ondernemersgerichte APV’ is om zes typen vergunningen te schrappen: de objectvergunning (steigers, containers e.d.), uitstalvergunning (winkeluitstallingen, reclameborden), gevelreclamevergunning, horeca-exploitatievergunning, de terras(boot)vergunning en de verkeersontheffing. ‘Met dit rapport bieden we gemeenten een praktische handreiking’, licht staatssecretaris Van Gennip toe. ‘Het rapport kan de VNG helpen bij de herziening van modelverordeningen die dit jaar wordt afgerond.’ MKB-Nederland-voorzitter Hermans vult aan: ‘De ondernemersgerichte APV vergt een omslag in het denken van veel partijen: niet meer denken in termen van risico’s, maar in ruimte voor ondernemerschap. Daar is politieke en bestuurlijke moed voor nodig. Ik nodig gemeenten dan ook uit om samen met ons het mes in de vergunningen te zetten.’

Het rapport ‘De ondernemersgerichte APV’ is in opdracht van MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken opgesteld door de Utrechtse Juristengroep. MKB-Nederland, EZ, Koninklijk Horeca Nederland en de Vereniging van Evenementenmakers hebben het onderzoek begeleid.

Delft /Den Haag, 9 februari 2007