Missie Brazilië: Ploumen en Biesheuvel over de missie

Kansen tijdens de economische handelsmissie naar Brazilië

21 januari 2013

Lilianne Ploumen (minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Hans Biesheuvel (voorzitter van MKB-Nederland) over de economische handelsmissie Brazilië.