Wat maakt oude werknemers aantrekkelijk?

Ouderen zijn loyaal, hebben extra kennis en ervaring

01 april 2020

Automatiseringsbedrijf Capgemini verlaagt de lonen van oudere werknemers om zo ruimte te creëren voor nieuwe werknemers. Oudere werknemers maken ook minder kans te worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Maar volgens een analyse van Raad voor Werk en Inkomen zijn oudere werknemers juist van grote waarde voor een bedrijf.

Veel ondernemers denken dat oudere werknemers vaker ziek zijn, geen up to date kennis hebben en minder productief zijn. Maar oudere werknemers kunnen juist van een enorme waarde zijn. Investeer in hen en werk aan de duurzame inzetbaarheid binnen je bedrijf!

De analyse 'G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen' van de Raad voor Werk en Inkomen zoomt in op het stereotype beeld dat veel ondernemers van ouderen hebben en weerlegt dit. De reden voor de RWI om dit te doen? "Ouderen worden minder snel werkloos, maar eenmaal zonder werk blijkt het voor deze groep enorm lastig om weer werk te vinden," zo beschrijft de RWI in de achtergrond. En hoe ouder een werknemer is, hoe minder kans hij heeft op een baan. Van de 100.000 werkloze 55-plussers vindt bijvoorbeeld slechts 9 procent werk, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nadelen oudere werknemers

Er zijn verschillende redenen waarom ouderen minder makkelijk aan werk komen:

  • Een deel van de werkloze ouderen heeft een lage of verouderde opleiding.

  • De productiviteit kan teruglopen, zeker in fysiek belastende beroepen.

  • Ouderen zijn over het algemeen minder vaardig op het gebied van recente technologische ontwikkelingen.

  • Bepaalde arbeidsvoorwaarden kunnen leiden tot hogere arbeidskosten voor oudere werknemers.

Voordelen oudere werknemers

Maar, blijkt uit onderzoek van de RWI, deze redenen zijn vooral ingegeven door een negatief verwachtingspatroon van ondernemers. Feitelijk gezien blijken ouderen bovenstaande redenen ruimschoots te compenseren op een ander gebied. Draai die nadelen daarom eens om en kijk naar de redenen waarom oudere werknemers juist wél aantrekkelijk zijn.

  • Kijk naar wat iemand kan, niet naar zijn leeftijd. Iedere werknemer heeft zijn talenten. Natuurlijk heeft een oudere werknemer zijn nadelen, maar zijn zijn sterke kanten niet in veel grotere mate aanwezig?

  • Bekijk waar je binnen je bedrijf juist goed senioriteit (ervaring, loyaliteit, nauwkeurigheid, diversiteit) kan gebruiken. Dit kan het niveau van je bedrijf flink omhoog trekken.

  • Kijk naar de toekomst en bedenk je dat het over een aantal jaar moeilijk wordt om goed personeel te vinden. Werkloze ouderen met een flinke dosis ervaring kunnen je uit de brand helpen.

  • Maak gebruik van financiële regelingen: die maken een oudere werknemers extra aantrekkelijk.

  • Ouderen hebben al zoveel ervaring dat een korte bij- of omscholingscursus al genoeg is om hun kennis up to date te maken. 

Bronnen: G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen van de Raad voor Werk en Inkomen