Moet je personeel doorbetalen bij faillissement?

Kan ik mijn personeel gratis door laten werken?

30 mei 2013

De Free Record Shop vraagt maandag haar faillissement aan en heeft aangekondigd voorlopig geen loon en vakantiegeld te betalen aan de medewerkers. Mag dat? Wat zijn je verplichtingen wat betreft het loon van je personeel als je failliet gaat?

755 medewerkers van de Free Record Shop kregen deze week een memo: voorlopig geen salaris over de maand mei en geen vakantiegeld. Het geld van het bedrijf is op. Tegelijkertijd heeft het bestuur haar personeel wél gevraagd om gewoon door te werken, vanwege een op handen zijnde doorstart. Wat zijn precies jouw plichten als werkgever bij een faillissement en in hoeverre kun je je personeel (tijdelijk) gratis laten doorwerken?

Wie betaalt je personeel?

Als je failliet gaat, hoeft dat niet het einde van je bedrijf te betekenen. Soms kun je een doorstart maken of je bedrijf toch voortzetten. In het ideale geval blijft je personeel gewoon doorwerken, je wil tenslotte niet dat je bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. Maar dan loop je wel tegen een probleem aan: je hebt geen geld om je werknemers te betalen. Dat betekent niet dat je je medewerkers vraagt gratis te werken. 

Curator of het UWV betaalt

Bij een faillissement stelt de rechtbank een curator aan, die het beheer over je bedrijf overneemt. Voor zover het mogelijk is, lost hij de schulden af en betaalt hij de achterstallige lonen van je personeel. In principe zegt je curator ook de arbeidsovereenkomsten op, omdat je bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. Zijn je schulden zo groot dat de curator dit niet meer kan, dan neemt het UWV je loonbetalingsverplichting over.

Dit is óók het geval als je de overeenkomsten met je personeel niet opzegt, en je dus je bedrijfsactiviteiten níet staakt. Overigens kan dat alleen als de curator brood ziet in een voortzetting van je bedrijf.

Voortzetting tijdens faillissement

De curator kan besluiten tot voortzetting van het bedrijf tijdens je faillissement, bijvoorbeeld omdat hij verwacht dat je in die periode gewoon winst kunt maken. Makkelijk is dat niet, omdat schuldeisers afbetaling eisen terwijl jij juist tijd nodig hebt om alles weer op de rit te krijgen. Een oplossing kan komen vanuit de rechter-commissaris. Die kan een afkoelingsperiode van twee maanden instellen, waarin schuldeisers geen betaling kunnen eisen.

Doorstart ná een faillissement

In plaats van tijdens een faillissement, kun je ook ná een faillissement je bedrijf voortzetten. Ook wel: een doorstart maken. Je gaat dan met de gezonde onderdelen van je bedrijf door en stoot de slechte af. Je kunt een doorstart maken als je bedrijf een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een bv), omdat dan de rechtspersoon wel failliet is, maar jij persoonlijk niet. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een eenmanszaak) is een doorstart bijna onmogelijk, omdat je dan met je privévermogen aansprakelijk bent. 

Doorstart en personeel

Hoewel eerder de optie aan bod kwam om door te starten mét je bestaande personeel, vormt voor veel ondernemers een faillissement juist dé manier om verder te gaan zonder de financiële lasten van personeel. Je hoeft het personeel van je failliete bedrijf namelijk niet mee te nemen bij een doorstart. Dit hoeft dus ook niet als jij een bedrijf overneemt dat failliet is gegaan.  

Auteur

Lenneke Arts