Gemeenteregels en vergunningen blijven doorn in het oog van ondernemer

Ondanks beloftes is regeldruk voor ondernemers onverminderd hoog

25 juni 2013

Gemeenteregels en vergunningen: ze drijven de ondernemer tot waanzin. Ondanks de belofte van de regering om de regeldruk te verminderen, zijn ondernemers veel tijd en geld kwijt aan het aanvragen van vergunningen en het voldoen aan - overbodige - regels.

Whitepaper Ondernemen in de wijk

Dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland onder 163 Nederlandse gemeenten.

Ouderwetse regelgeving

MKB-Nederland wil iets doen aan de toenemende regeldruk voor ondernemers, omdat het veel tijd, geld en ergernis kost. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat veel gemeenten blijven hangen in ouderwetse regelgeving. Zo kunnen horeca-ondernemers bij slechts 9 procent van de onderzochte gemeenten een ontheffing aanvragen voor dezelfde dag, hanteert de helft van de gemeenten nog een terrasvergunning en zijn ondernemersvergunningen bij slechts 27 procent van de gemeenten gedigitaliseerd.

Uitreksel Kamer van Koophandel

Ook opvallend: 39 procent van de gemeenten vraagt nog steeds een uitreksel van de Kamer van Koophandel, terwijl gemeenten zelf digitaal in het Handelsregister kunnen. "Echt gemakzucht," concludeert een woordvoerder van MKB-Nederland.

Moeizame vergunningprocedures

Het meest vervelend en kostbaar voor ondernemers zijn lange, moeizame vergunningprocedures. Gemeenten kunnen de vergunningverlening versnellen door de welstandscommissie te vervangen door ambtelijke toetsing, iets dat sinds dit jaar mag. Toch overweegt slechts een derde van de gemeenten dit. "We vermoeden dat veel wethouders en raadsleden niet eens weten dat ze de welstandscommissie kunnen vervangen," aldus MKB-Nederland.

Tips voor ondernemers

Op basis van dit onderzoek gaat MKB-Nederland gericht tips geven aan gemeenten, over de voor hen belangrijkste verbeterpunten. Ook wil de ondernemersorganisatie de lokale politiek uitdagen om het terugdringen van de regeldruk te verwerken in verkiezingsprogramma's.

Auteur

Lenneke Arts