Economische missie naar China voor Life Sciences & Health

Ga met minister Edith Schippers naar China

05 november 2013

Minister Edith Schippers gaat van 9 tot 13 september op economische missie naar China. De steden Beijing, Shanghai en Chengdu worden bezocht. Doel is samenwerking te zoeken voor Nederlandse bedrijven uit de topsector Life Sciences & Health.

De gezondheidszorg in China is de laatste 5 jaar met 23 procent gegroeid. In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheidszorg 5,1 procent van het BNP en zal naar verwachting groeien naar 6,7 procent in 2015.

Uitdagingen

China is de tweede markt voor medische apparatuur en farma. Het land staat voor steeds meer uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg. Zo is er een sterk toenemende vergrijzing, een sterk groeiende vraag naar revalidatie en een stijgende behoefte aan getraind medisch personeel. 

Diabetes, obesitas, kanker en diverse besmettelijke ziektes komen steeds vaker voor. China staat voor de grote uitdaging om de volksgezondheid en medische zorg goed op elkaar af te stemmen. In deze uitdaging liggen vele kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Economische missie

Van 9 tot en met 13 september 2013 gaat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) op een economische missie voor de topsector Life Sciences & Health naar China. De steden Beijing, Shanghai en Chengdu worden bezocht. Minister Schippers tekent tijdens deze reis een nieuw Memorandum of Understanding met haar Chinese ambtsgenoot. Daarnaast heeft zij ontmoetingen op politiek niveau.

Het programma biedt optimale gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de Life Sciences and Health sector om via seminars en netwerkbijeenkomsten vertegenwoordigers van overheid, ziekenhuizen, wetenschappelijke instellingen en relevante bedrijven te ontmoeten. Zo kan de China export bevorderd worden.

Tijdens het programma trekt de bedrijvendelegatie samen met de minister op. Ook kunnen op maat gesneden ontmoetingen of bezoeken gericht op uw bedrijf of deelsector worden ingepland. De missie biedt een uitstekende gelegenheid contacten te leggen met Chinese counterparts.

Voor de bedrijven en kennisinstellingen wordt op basis van hun specifieke wensen individuele matchmaking georganiseerd. Tevens vindt er een aantal collectieve activiteiten plaats zoals  seminars, briefings, Holland Trade Dinners en netwerkrecepties.

Presentatie Nederland

Een belangrijk doel van de reis is een gezamenlijke presentatie van de sterkste kanten van Nederlandse kennis en technologie in de gezondheidssector. In China is het bijzonder gunstig om zich als individueel bedrijf of instelling in een context met een dergelijk hoog (politiek) profiel te kunnen profileren.

Focus op sectoren/thema's

Deelname staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit de gezondheidzorg. De volgende thema's staan centraal tijdens de missie:

  • ouderenzorg

  • revalidatie

  • e-health

  • medische technologie

  • biofarma

  • training en opleiding

  • ziekenhuisarchitectuur, bouw en infrastructuur

Auteur

Marlou Visser