Hoeveel incassokosten mag je rekenen?

Een op de vijf bedrijven volgt incassowet nog niet

17 juli 2013

Op 1 juli 2012 werd de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) van kracht, waarmee is vastgelegd hoeveel incassokosten je in rekening mag brengen als je klant niet op tijd betaalt. Bij vier op de vijf bedrijven zijn de regels inmiddels ingeburgerd, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB).

Whitepaper Je administratie op orde

De wet moest een einde maken aan de onduidelijkheid rondom incassokosten die je als bedrijf in rekening mag brengen als facturen niet worden betaald. Twee weken na het versturen van een eerste aanmaning mag je kosten in rekening brengen. Deze kunnen oplopen tot 15 procent van het factuurbedrag.

Maatregelen

Bijna alle ondernemers, 90 procent, zijn op de hoogte van de regelgeving, blijkt uit het onderzoek. Toch heeft 40 procent nog geen maatregelen genomen om eraan te voldoen.

De wet heeft geen invloed gehad op het betaalgedrag van debiteuren. De meeste ondernemers melden dat facturen nog net zo snel worden betaald, na gemiddeld 42 dagen. De wet betalingstermijnen schrijft voor dat facturen binnen 30 dagen worden betaald. 

Hoeveel incassokosten mag je in rekening brengen?

Blijft je betaling uit, dan mag je 15 procent inkassokosten in rekening brengen over de eerste 2.500 euro die te laat betaald is. Over de volgende 2.500 euro kun je 10 procent in rekening brengen. Dit percentage incassokosten wordt lager naarmate het bedrag dat je tegoed hebt, toeneemt. Het maximumbedrag dat je op de wanbetaler mag verhalen, is 6.775 euro bij een vordering van een miljoen euro of meer.

Voorbeeld: Een wanbetaler moet nog steeds een factuur van 4.400 euro betalen. Hij betaalt je over de eerste 2.500 euro 15 procent incassokosten (+375) en over de volgende 1.900 euro 10 procent (=190), dus 375 + 190 euro = 565 euro.

Voorkom dat je een incassobureau in moet schakelen: organiseer een goed debiteurenbeheer!

Auteur

Marlou Visser