Wanneer is gebruik van het btw-nummer verplicht?

Burgerservicenummer blijft basis voor zzp'er

19 maart 2020 25 augustus 2020

Vanaf 1 januari hebben zzp’ers een nieuw btw-nummer. Hoe kom je aan het nummer en wat is er anders? Is het melden van het btw-nummer verplicht?

Vragen over financiën? Stel ze aan onze adviseurs!

Als je ondernemer bent voor de omzetbelasting, dan ontvang je een btw-nummer. Ben je een zelfstandige zonder personeel (zpp'er), dan is de basis voor dat nummer je BSN, ofwel je Burgerservicenummer. Maar dat mag niet volgens de privacywet, dus hebben zzp’ers een nieuw btw-nummer ontvangen waar het BSN niet meer in verwerkt zit.

Verschil tussen ondernemer en consument

Je bent verplicht om je btw-nummer te zetten op facturen die je stuurt aan andere ondernemers, maar ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn, zoals verenigingen en stichtingen.

Consumenten hoef je doorgaans geen factuur te sturen. Doe je dat toch, dan is het niet verplicht om daar je btw-nummer op te zetten. In de volgende gevallen moet je echter wel een factuur met btw-nummer sturen aan consumenten:

  • Bij een afstandsverkoop (export naar klanten in de EU die geen btw-aangifte doen)

  • Levering van een nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel aan een particulier uit een ander EU-land

  • Ten minste 80 procent van je afnemers is ondernemer. Dan moet je altijd een factuur uitreiken, ook als je afnemer een particulier is.

Website

Verder hoef je je btw-nummer niet op briefpapier en foldermateriaal te zetten. Je btw-nummer op je website vermelden is ook niet langer verplicht.

Vereenvoudigde factuur

Overigens mag je voor consumenten en voor ondernemersde vereenvoudigde factuur inzetten, mits het factuurbedrag lager is dan € 100. Uitzonderingen op deze regel zijn internationale afstandverkopen en intracommunautaire leveringen tegen het nultarief, beide aan ondernemers.