Wanneer is gebruik van het btw-identificatienummer verplicht?

Verschil tussen ondernemer en consument

19 maart 2020 25 augustus 2020

Als je ondernemer bent voor de omzetbelasting, dan ontvang je een btw-identificatienummer. Wanneer moet je dit btw-nummer vermelden?

Vragen over financiën? Stel ze aan onze adviseurs!

Verschil tussen ondernemer en consument

Je bent verplicht om je btw-identificatienummer te zetten op facturen die je stuurt aan andere ondernemers, maar ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn, zoals verenigingen en stichtingen. Dit nummer verschilt van het ob-nummer (omzetbelastingnummer).

Consumenten hoef je doorgaans geen factuur te sturen. Doe je dat toch, dan is het niet verplicht om daar je btw-id op te zetten. In de volgende gevallen moet je echter wel een factuur met btw-id sturen aan consumenten:

  • Bij een afstandsverkoop (export naar klanten in de EU die geen btw-aangifte doen)

  • Levering van een nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel aan een particulier uit een ander EU-land

  • Ten minste 80 procent van je afnemers is ondernemer. Dan moet je altijd een factuur uitreiken, ook als je afnemer een particulier is.

Website

Verder hoef je je btw-id niet op briefpapier en foldermateriaal te zetten. Je btw-nummer op je website vermelden is ook niet langer verplicht.

Vereenvoudigde factuur

Overigens mag je voor consumenten en voor ondernemers de vereenvoudigde factuur inzetten, mits het factuurbedrag lager is dan € 100. Uitzonderingen op deze regel zijn internationale afstandverkopen en intracommunautaire leveringen tegen het nultarief, beide aan ondernemers.