China’s demografische ontwikkelingen: kansen en uitdagingen

Maarten ter Keurst | Launch Factory 88

10 januari 2014

Door de demografische ontwikkelingen in China groeien de kansen en uitdagingen voor Nederlandse ondernemers. Onder meer op het gebied van water- en milieutechnologie, landbouw, medische hulpmiddelen en luxegoederen.

Whitepaper 'ondernemen in China'

In mijn vorige column gaf ik al aan dat de Chinese economie zich snel ontwikkelt, maar ook de samenstelling van de bevolking verandert - deels door deze economische groei - in rap tempo. Wat zijn de kansen en uitdagingen die deze ontwikkelingen bieden?

Een steeds groter gedeelte van de Chinese bevolking trekt van het platteland naar de steden. McKinsey&Company verwacht dat China in 2030 een miljard stedelingen zal hebben; 350 miljoen meer dan nu. Als de huidige trends aanhouden heeft China over 10 jaar 221 steden met meer dan een miljoen inwoners (Europa heeft er nu 35), waarvan 23 meer dan 5 miljoen inwoners zullen hebben. Bovendien blijven mensen minder vaak bij hun ouders wonen, waardoor het aantal huishoudens toeneemt en bestedingspatronen veranderen.  

Water- en milieutechnologie

De verstedelijking zal de druk op het Chinese milieu nog verder doen toenemen. Met 20 procent van de wereldbevolking en slechts 7 procent van de watervoorraad is water een constante uitdaging in China. Op dit moment is de waterkwaliteit van 59 procent van de Chinese rivieren al onvoldoende volgens internationale standaarden. Als de waterzuivering niet verbetert zou de watervervuiling volgens sommige schattingen de komende 10 jaar kunnen vervijfvoudigen. China heeft zelf niet de technologie in huis om dit probleem op te lossen, dus hier liggen grote kansen voor Westerse bedrijven. De reputatie van Nederland op watergebied maakt dit voor Nederlandse bedrijven een erg interessante markt.

Landbouw

De trek van het platteland naar de steden zorgt ervoor dat een steeds grotere hoeveelheid voedsel met een steeds kleinere hoeveelheid mensen geproduceerd zal moeten worden. Dit kan alleen bereikt worden met een drastische modernisering van de landbouwsector. De aangekondigde landhervormingen van het Derde Plenum maken dit mogelijk. Doordat boeren hun land vrij mogen verhandelen kunnen grotere boerderijen ontstaan, waarop het gebruik van grotere en modernere machines mogelijk is. Omdat deze apparatuur tot nu toe in China weinig gebruikt wordt is de lokale markt erg onderontwikkeld, waardoor Westerse bedrijven die zich specialiseren in onder meer zaai-, oogst- en irrigatieapparatuur hier een grote slag kunnen slaan.

Medische hulpmiddelen

Door de toenemende vergrijzing in China neemt het aandeel van 65-plussers in China tot 2025 toe van 10 procent naar 15 procent. Dit lijkt wellicht niet heel veel, maar betekent een toename van ongeveer 126 miljoen mensen. Bovendien heeft de Chinese overheid in haar vijfjarenplan sterk ingezet op de modernisering van de Chinese zorgsector. Hierdoor zal de sector voor medische hulpmiddelen de komende 5 jaar naar verwachting met minimaal 20 procent per jaar stijgen. Aangezien Chinese producenten nog niet het niveau van kwaliteit en service hebben bereikt dat Westerse partijen bieden, liggen ook hier legio kansen. 

Consumentengoederen

Chinezen sparen steeds minder en geven meer geld uit aan luxegoederen. De toename van de stedelijke consumptie over de komende 10 jaar zal ongeveer de huidige grootte van de Duitse economie bedragen. Momenteel zijn Chinese consumenten, mede door zorgen over kwaliteit en veiligheid, vooral erg trouw aan grote merken. Dit beeld verandert echter snel; met striktere regelgeving worden deze zorgen weggenomen en bovendien willen meer en meer Chinezen zich individueel uiten. Dit biedt kansen voor kleinere merken om consumenten aan zich te binden. 

Auteur

Maarten ter Keurst