Vrije beroepen: een overzicht

Wat zijn vrije beroepen?
In de wetgeving voor ondernemers worden vaak uitzonderingen genoemd indien iemand een vrij beroep beoefent. Kunstenaars, dierenartsen, leraren en psychologen vallen onder de noemer 'vrije beroepen'. Een overzicht.
Meer over belastingen?
Klik hier
Lees het gratis whitepaper!
Download

Wie is een vrije beroepsoefenaar?

Een vrije beroepsbeoefenaar is iemand die wordt ingehuurd om zijn individuele persoonlijke, artistieke en/of academische kwaliteiten. Dit houdt in dat hij voor zijn werkzaamheden niet een ander in zijn plaats mag sturen. Een bedrijfsbeoefenaar mag dat wel. Vrije beroepen zijn beroepen die zelfstandig worden beoefend, dat wil zeggen voor eigen rekening en risico. Het begrip vrij beroep is moeilijk precies te definiëren. In de praktijk komt het er op neer dat het om beroepen gaat die iedereen met de vereiste kennis en vooropleiding zelfstandig kan beoefenen. In veel gevallen gaat het om een vorm van (intellectuele) dienstverlening, zoals advocaten, notarissen en makelaars die aanbieden. Daarnaast beoefenen bijvoorbeeld ook vertalers, architecten, kunstenaars en huisartsen een vrij beroep.
 

Inschrijven KvK

Per 1 juli 2008 zijn alle vrije beroepen verplicht zich in te schrijven bij de KvK. Vrije beroepsbeoefenaren waren tot 1 juli 2008 niet verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Handelsregisterwet is dat veranderd. Ook deze groepen moeten zich nu registreren in het Handelsregister. 
 

Lijst van voormalige vrije beroepen

Voor de inwerkingtreding van de nieuwe Handelsregisterwet waren de volgende beroepen niet inschrijfplichtig:
 • advocaat
 • accountant-administratieconsulent
 • alternatieve genezer
 • belastingconsulent
 • bouwkundig architect
 • dierenarts
 • fysiotherapeut
 • gerechtsdeurwaarder
 • huidtherapeut
 • huisarts
 • interieurarchitect
 • juridisch adviseur
 • kunstenaar
 • leraar
 • logopedist
 • medisch specialist
 • notaris
 • oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • organisatieadviseur
 • orthopedagoog
 • psycholoog
 • raadgevend adviseur
 • redacteur
 • registeraccountant
 • stedenbouwkundige
 • tandarts
 • tandarts-specialist
 • tolkvertaler (al dan niet beëdigd)
 • tuin- en landschapsarchitect
 • verloskundige  
   

Vooroordelen

Het vooroordeel dat de beoefenaar van een vrij beroep altijd een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) is, of dat vrije beroepen minder gereguleerd zijn door de overheid, is niet zonder meer waar. Vrije beroepen zijn vaak sterk gereguleerd door zowel de overheid als beroepsorganisaties en ook zelfstandigen kunnen personeel in dienst hebben. 

Ook is het niet zo dat mensen met vrije beroepen nergens staan ingeschreven. Zo bestaan er voor de meeste vrije beroepen beroepsverenigingen die een bepaalde kwaliteitscontrole hebben. Als de beroepsbeoefenaars zich niet aan de regels houden kunnen zij uit hun beroepsvereniging gezet worden.

De lijst is niet volledig. Er kunnen ook andere beroepen zijn die als 'vrij beroep' worden gezien. 

Bron: KvK


Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten